« Najít podobné dokumenty

Obec Holohlavy - Zápis č.08 ze dne 24.06.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Holohlavy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis č. 08 ze zasedání zastupitelstva obce Holohlavy ze dne 24.06.2019.doc (87.5 kB)
Zápis č.08
ze zasedání zastupitelstva obce Holohlavy dne 24.06.2019
v zasedací místnosti OÚ Holohlavy
Přítomni: XXXXXX XXXXXXXX,Zuzana Černá,Mgr.XXXXX XXXXX,XXXXX XXXXXX,XXXXX XXXXXXXX <,>
XXXXX XXXXX,XXXXX XXXXXXXX,XXXXXXXX XXXXXXXX,Ing.XXXXXX XXXXXXXXXX
<br> Omluveni: XXX XXXXXXX,Ing.XXXX XXXXXXX
Návrhová komise: XXXXX XXXXXX,Ing.XXXXXX XXXXXXXXXX
Ověřovatelé zápisu: XXXXX XXXXXXXX,XXXXXXXX XXXXXXXX
<br> Zapisovatel: Mgr.XXXXX XXXXX
Program: X.Zahájení a schválení návrhové komise,ověřovatelů,zapisovatele a
<br> programu jednání
<br> 2.Řešení dopravní situace v ul.Smiřická v Holohlavech
3.Schválení návrhu hranic katastru mezi Rodovem a Holohlavami
<br> 4.Schválení záměru prodeje pozemku parc.č.72/5 v ul.Lipová
5.Schválení Smlouvy o pronájmu prostor čp.74 – prodejna potravin
6.Dodatek č.1 k Veřejnoprávní smlouvě s městem Smiřice
<br> 7.Rozpočtové opatření č.4
<br> 8.Informace
9.Diskuse
10.Usnesení
11.Závěr
1.Jednání zahájil starosta a přivítal přítomné zastupitele a hosty.Dále konstatoval,že je
přítomno 9 členů,jednání je tedy usnášení schopné.K zápisu  posledního jednání nebyly
vzneseny žádné připomínky.Návrhová komise,volební komise,ověřovatelé a zapisovatel
byli schváleni všemi hlasy ve výše uvedeném složení.Starosta přednesl návrh programu
Pro 9 hlasů proti 0 hlasů zdrželo se 0 hlasů
2.Místostarosta informoval o výsledcích jednání při řešení neutěšené dopravní situace:
- po dohodě s DI PČR budou v kritických místech instalovány sloupky zamezující
vozidlům najíždění na chodníky pří vyhýbání se protijedoucím vozidlům
- bude upravena povolená rychlost ze směru od Brodku do ul.Smiřická z dosavadních
<br> 40 km/h na 30 km/h
<br> - na základě předložených žádostí byl přislíben zvýšený dohled nad dopravní situací
<br> OO PČR Smiřice a Dopravním inspektorátem Policie České republiky
- od 14.6.do 20.6.2019 bylo prováděno měření rychlosti vozidel Městskou policií Smiřice
<br> v rozsahu 6,5 hodiny
<br> Dále místostarosta informoval zastupitele,že byla zveřejněna Veřejná...

Načteno

edesky.cz/d/3160962

Meta

Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Pronájem   Rozpočet   Veřejná vyhláška   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Holohlavy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz