« Najít podobné dokumenty

Obec Rokytno - Výzva k vyjádření k odvolání

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rokytno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výzva k vyjádření k odvolání
Městský úřad Holice *muhoss01037612*
<br> Odbor životního prostředí a stavební úřad
Holubova 1,534 14 Holice
Tel.: 466 741 211,fax: 466 741 206
<br>
Spis.zn.: MUHO 16657/2017/ZPSÚ/Sh Holice 24.7.2019
Č.j.: MUHO/15505/2019
<br>
<br>
Vyřizuje:
<br> Tel.:
E-mail:
<br> XXXXX XXXXXXX
oprávněná úřední osoba
XXX XXX XXX
Shejbal@mestoholice.cz
<br>
<br> VÝZVA K VYJÁDŘENÍ K PODANÉMU ODVOLÁNÍ
<br> (veřejná vyhláška)
<br> XXXX XXXXX,Holandská XXX/XX (dne XX.XX.XXXX)
XXXXX XXXXXXXXX,Rokytno č.p.XXX,XXX XX Sezemice (dne 10.07.2019)
ZEAS,a.s.Pod Kunětickou horou,sídlo: Brozanská č.p.490,533 52 Staré Hradiště u Pardubic
(dne 10.07.2019)
Ing.XXXXXXXX XXXXXXXX,Rokytno XX,XXXXX,XXX XX Sezemice (dne 10.07.2019)
Ing.XXXXX XXXX,Zelená XXX,XXX XX Hradec Králové (XX.07.2019)
<br>
<br> podali odvolání proti územnímu rozhodnutí na umístění stavby Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno -
Býšť,které vydal Městský úřad Holice,odbor životního prostředí a stavební úřad jako správní orgán dne
12.06.2019 pod spis.zn.MUHO 16657/2019/ŽPSÚ/Sh na základě žádosti,kterou dne 25.09.2017 podal
<br> Pardubický kraj,IČO 70892822,Komenského náměstí 125,Pardubice-Staré Město,530 02 Pardubice 2
<br> v zastoupení Dopravně inženýrská kancelář,s.r.o <.>,XXXXX XXXXXXXX,IČO XXXXXXXX,Bozděchova XXXX/XXa <,>
<br> Pražské Předměstí,500 02 Hradec Králové 2 <,>
<br>
<br> Správní orgán Vám podle § 86 odst.2 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů
zasílá stejnopis podaného odvolání a současně Vás
<br> v y z ý v á <,>
<br> abyste se k němu vyjádřil ve lhůtě 5 dnů ode dne doručení této výzvy <.>
<br> Jedná se o stavbu s velkým počtem účastníků řízení,z tohoto důvodu v souladu s § 144 odst.5 správního
řádu stavební úřad uvědomuje účastníky řízení o podaném odvolání veřejnou vyhláškou <.>
<br>
<br> Otisk úředního razítka
XXXXXX XXXXXXXXX
zástupce vedoucího odboru ŽP a stavebního úřadu
<br>
<br>
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.(OÚ Rokytno,OÚ Býšť,MÚ Chvojenec,MÚ
Holice).Dnem vyvěšení ...

Načteno

edesky.cz/d/3160246

Meta

Jednání zastupitelstva   Stavební informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rokytno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz