« Najít podobné dokumenty

Obec Česká Bříza - Konkurzní řízení na místo ředitele MŠ Česká Bříza

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Česká Bříza.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení
OBEC ČESKÁ BŘÍZA <,>
Česká Bříza 160,330 11 pošta Třemošná
<br> tel.377 855 730,e-mail: obec@ceska-briza.cz
<br> bankovní spojení: KB Třemošná,č.účtu 6320371/0100
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Váš dopis zn./dne Naše značka Vyřizuje Česká Bříza <,>
<br> 55/19 Novák 8.7.2019
<br>
<br> Věc: Konkurzní řízení na místo ředitele MŠ Česká Bříza přísp.org <.>
<br>
Na základě obdržené delegace dle zákona č.561/2004 Sb <.>,školský zákon,a vyhlášky
<br> č.54/2005 Sb <.>,o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích ve znění vyhlášky
<br> č.107/2019,svolávám první zasedání konkurzní komise na pátek 12.7.2019 od 10 hod.v sídle
<br> OÚ Česká Bříza,Česká Bříza 160,330 11 Třemošná (1.patro kulturního domu) <.>
<br>
<br> Program zasedání:
<br> - otevírání obálek
- posouzení správnosti přihlášek
- určení termínu konkurzního řízení
<br>
<br>
<br> S pozdravem
<br>
<br> XXXXX XXXXX
<br> starosta obce
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Rozdělovník:
<br> - OÚ Česká Bříza
<br> - XXXXX XXXXXXX,MŠ Česká Bříza
- Bc.Vladimíra Soukupová,Oddělení organizace školství,Odbor školství,mládeže a sportu <,>
<br> Krajský úřad Plzeňského kraje
<br> - Mgr.XXXXX XXXXXXX,Ph.D <.>,vedoucí katedry pedagogiky,Fakulta pedagogická,Západočeská
<br> univerzita v Plzni
- Mgr.XXXXX XXXXXXXX,školní inspektorka Plzeňského inspektorátu České školní inspekce
<br> - PhDr.XXXXX XXXXXXXXX,vedoucí pracoviště Plzeň-město,Pedagogicko – psychologická poradna
<br>
<br>
<br> Viz rozdělovník

Načteno

edesky.cz/d/3159074

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Česká Bříza      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz