« Najít podobné dokumenty

Obec Kacákova Lhota - Pozvánka na veřejné zasedání dne 7.8.2019 od 19.00 h.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kacákova Lhota.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na veřejné zasedání dne 7.8.2019 od 19.00 h.
Obec Kacákova Lhota
Kacákova Lhota 48,506 01 Jičín,IČ:00578371,tel.493 555 415,kacakovalhota@seznam.cz
Pozvánka
Obecní úřad zve všechny občany Kacákovy Lhoty a Náchodska na
veřejné zasedání obecního zastupitelstva dne 7.8.2019 od 19.00 hod.v zasedací místnosti OÚ
Program:
1) Projednání žádosti obce Kacákova Lhota o bezúplatný převod pozemku p.č.386/3 k.ú <.>
Kacákova Lhota (ze státu na obec Kacákova Lhota – pozemek u školky)
2) Projednání koupě pozemku p.č.46/2 manipulační plocha a st.110 zast.plocha a nádvoří
( čekárna)
3) Schválení zápisu do kroniky za rok 2018
4) Různé
5) Diskuze
<br>
XXXXXXXX XXXXX
starosta obce
<br> V Kacákově Lhotě dne XX.7.2019
<br> Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kacákova Lhota      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz