« Najít podobné dokumenty

Obec Osek (Jičín) - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu dobrovolného svazku obcí MRČR na zajištění provozu cyklobusové dopravy v turistickém MRČR 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Osek (Jičín).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu dobrovolného svazku obcí MRČR na zajištění provozu cyklobusové dopravy v turistickém MRČR 2019
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ MIKROREGION ČESKÝ RÁJ NA ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU CYKLOBUSOVÉ DOPRAVY V TURISTICKÉM MIKROREGIONU ČESKÝ RÁJ V ROCE 2019 ____________________________________________________________________ Smlouva č.: ĎS Q'0C < f ‘2> kterou v souladu s ustanovením § 10a odst.3 a 5 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,§ 159 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správního řádu,ve znění pozdějších předpisů,a v návaznosti na příslušná ustanovení zákona č.89/2012 Sb <.>,občanského zákoníku,uzavřely tyto smluvní strany: se sídlem: zástupce: IČO: bankovní spojení: č.účtu: Mikroregion Český ráj Vyskeř 88,512 64 (dále jen „poskytovatel") se sídlem: zástupce: IČO: DIČ: bankovní spojení: č.účtu: (dále jen „příjem ce") a Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245,500 03 Hradec Králové I.úvodní ustanovení Příjemce zajišťuje na základě ust.§ 3 odst.2) zákona č.194/2010 Sb <.>,o veřejných službách v přepravě cestujících,v pl.znění dopravní obslužnost na svém území veřejnou linkovou dopravou,při níž dochází i k zajištění provozu cyklobusové dopravy v turistickém Mikroregionu Český ráj,tedy oblasti činnosti poskytovatele.Poskytovatel se rozhodl na základě žádosti příjemce poskytnout příjemci dotaci na zajištění uvedené služby,kterou příjemce zajišťuje,a to dle dále uvedených podmínek.II.výše dotace,podmínky jejího poskytnutí a užití 1.Dotace bude příjemcem užita k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti (v rozsahu přílohy č.1) v zájmovém území poskytovatele.Poskytovatel dotace se zavazuje poskytnout dotaci ve výši 42 200,- Kč (slovy: čtyřicet dva tisíc dvě stě korun českých) v termínu do 18.10.2019 na účet příjemce uvedený výše.Tato částka je stanovena jako 8,5% podíl předpokládaného příspěvku příjemce na cyklobusy (dopravcům) v roce 2019.Dále se poskytovatel dotace zavazuje poskytnout dotaci ve výši 14 000,- Kč (slovy: čtrnáct tisíc korun českých) v termínu do 18.10.2019 na ú...

Načteno

edesky.cz/d/3158485


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Osek (Jičín)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz