« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Michálkovice - ud 87.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Michálkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ud 87.pdf
Statutární město Ostrava,městský obvod Michálkovice vyhlašuje výběrové řízení na pronájem bytu
<br> „ <.>,<.>,Pronájem Adresa C“ WWO“ Pložha NP Najemgne zařizovacích Prohlídka bytu
<br> bytu bytu m za m „ „ „ * predmetu
<br> 06.08.2019
<br> Československé „ „ 13.08.2019 armády 233/102 7 2 + 1 4150 2 55,- Kc 300,- Kc
<br> v 13,00 hod <.>
<br> *částka za pronájem zařizovacích předmětů je orientační a bude upřesněna před uzavřením nájemní smlouvy
<br> Podmínky výběrového řízení
<br>.žadatel odevzdá do 23.08.2019 do 11,30 hod.na podatelnu Úřadu městského obvodu Michálkovice zalepenou obálku s označením:
<br> „VŘ na pronájem bytu č.7,ul.Československé armády č.p.233 č.o.102“ Tato obálka musí obsahovat: přihlášku do výběrového řízení formulář pro výběrové řízení na pronájem bytů se všemi vyplněnými údaji
<br> doklad o výši průměrného měsíčního příjmu na obálce musí být uvedena adresa žadatele
<br> OOOO
<br> - předepsané formuláře si lze vyzvednout na ÚMOb Michálkovice ajsou ke stažení na internetových stránkách městského obvodu
<br>.o pořadí rozhodne RMOb,přičemž má právo rozhodnout,že neuzavře smlouvu s některým,případně žádným zúčastněným žadatelem
<br>.smlouva bude uzavřena na dobu šesti měsíců s možností prodloužení
<br>.žadatel nesmí být vlastníkem spoluvlastníkem bytu nebo obytného domu a tuto skutečnost Žadatel potvrdí čestným prohlášením
<br>.úspěšní žadatelé budou vyzváni k uzavření nájemní smlouvy.V případě,že úspěšný žadatel neuzavře nájemní smlouvu do 15 dnů od výzvy kjejímu uzavření,bude osloven další žadatel v pořadí,kterého určila rada městského obvodu <.>
<br> a v případě žeje žadatel nájemcem jiného bytu,je povinen před uzavřením nájemní smlouvy ukončit tento nájemní poměr 3 uvolněný být vrátit
<br> ' žadatel souhlasí s tím,aby si městský obvod ověřil údaje,uvedené žadatelem v odevzdaných formulářích -
<br> Úřad městského obvodu Michálkovice
<br> písemnost ev.č.: 8? 20 'i'“ vyvěšena dne: M.<.> —-
<br> sňata dne:
<br> za správnost: souběžně zveřejněna a...

Načteno

edesky.cz/d/3157802


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Michálkovice
12. 03. 2020
04. 03. 2020
02. 03. 2020
26. 02. 2020
26. 02. 2020
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Michálkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz