« Najít podobné dokumenty

Obec Nová Ves (Liberec) - Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nová Ves (Liberec).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení
LJ
<br> Obecní úřad Nová Ves,okres Liberec Nová Ves č.p.213 463 31 Chrastava
<br> OZNÁMENÍ
<br> o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje
<br> Starostka obce Nová Ves podle 5 27 zák.č.130/2000 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů
<br> oznamuje
<br> 1.Volby do zastupitelstva Libereckého kraje se uskuteční v pátek dne 7.října 2016 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 8.října 2016 od 8.00 hodin do 14.00 hodin <.>
<br> 2.Místem konání voleb _ je volební místnost na OU Nová Ves čp.213
<br> 3.Voliči bude umožněno hlasování poté.kdy prokaze svoji totožnost a státní občanství České republiky platným (občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky).Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady.nebude mu hlasování umožněno <.>
<br> 4.Voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti <.>
<br> V Nové Vsi dne 15.9.2016
<br> OBECNÍ ÚŘAD Nová Ves Renata ajnová—starosta obce Nova Ves 213.463 31 Chrastava „I; Telefon 482 720 110 / \ 100 00831433
<br> Telefon: Fax: E-mail: IČO: Bankovní spojení: 4827201 10 4827201 1 [ nova.ves(wvoln '.cz 0083 1433 0984855369/0800 www.nova-ves.eu

Načteno

edesky.cz/d/3155659


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nová Ves (Liberec)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz