« Najít podobné dokumenty

Obec Nová Ves (Plzeň-město) - Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2017 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nová Ves (Plzeň-město).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

00401159_dne_0515_1700965936.pdf [0,06 MB]
Finanční úřad pro Plzeňský kraj V Plzni
Hálkova 14 dne
305 72 PLZEŇ 3
Čj.: 965936/17/2300-11460-401159
<br>
<br>
<br>
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst.1 zákona
č.280/2009 Sb <.>,daňový řád,ve znění pozdějších předpisů,oznamuje,že
<br>
ode dne 28.04.2017 do dne 29.05.2017
<br> je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Plzeňský kraj
<br> ve dnech pondělí od 8:00 do 17:00 hodin
středa od 8:00 do 17:00 hodin
od do hodin
od do hodin
od do hodin
<br>
zpřístupněn k nahlédnutí
<br>
hromadný předpisný seznam čj.965842/17/2300-11460-401159 <,>
<br>
jímž se uvedeným daňovým subjektům stanovuje za nemovité věci
nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně
<br>
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2017 <.>
<br>
Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v příloze
pokynu Generálního finančního ředitelství č.GFŘ-D-23,o umístění spisu
nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracoviš-
tích finančních úřadů,zveřejněném ve Finančním zpravodaji č.1/2016 a
na internetových stránkách Finanční správy http://www.financnisprava.cz <.>
<br>
<br>
<br>
<br> L.S.Ing.XXXXX XXXX
ředitel finančního úřadu
<br>
XXXX-XX-XXTXX:XX:XX+XXXX

Načteno

edesky.cz/d/3153835

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nová Ves (Plzeň-město)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz