« Najít podobné dokumenty

Obec Rokytno - Veřejná vyhláška -stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rokytno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška -stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC
ODBOR DOPRAVY
<br> Oddělení speciálního stavebního úřadu a dopravy
Sp.zn.<.> : SZ_MMP 56637/2019/4
Č.j.: MmP 76430/2019
vyřizuje: Mgr.XXXXXX XXXXXXXXXX
telefon: XXX XXX XXX
e-mail: tereza.korytarova@mmp.cz
<br> V Pardubicích dne 22.7.2019
<br> k vyvěšení:
Magistrát města Pardubic,odbor dopravy
Obecní úřad Újezd u Sezemic,Újezd čp.30,533 04 Sezemice,IČ: 00580597
Obecní úřad Rokytno,Rokytno 21,Sezemice 533 04,IČ: 00274178
<br>
V e ř e j n á v y h l á š k a
<br>
Opatření obecné povahy
<br>
Magistrát města Pardubic,odbor dopravy,správní orgán oprávněný ke stanovení přechodné úpravy provozu na
pozemních komunikacích dle ustanovení § 77 odst.1 písmeno c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,dále XXX XXXXX o provozu na pozemních komunikacích,na základě
§ 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,dále jen správní řád
<br>
vydává opatření obecné povahy
<br>
spočívající ve
<br>
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Magistrát města Pardubic,odbor dopravy,jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností po předchozím
písemném vyjádření Policie České republiky,Krajského ředitelství policie Pardubického kraje,vydaném pod
č.j.KRPE-43519-1/ČJ-2019-170606 dne 7.6.2019
<br>
s t a n o v í
<br> ve smyslu ustanovení § 77 odst.1 písmeno c) zákona o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů,v platném znění a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,přechodnou úpravu provozu na pozemních
komunikacích – k označení provedení uzavírky místní komunikace v obci Újezd u Sezemic ve směru na Rokytno z
důvodu výstavby mostního objektu D35 <.>
<br> Žadatel: M - SILNICE a.s <.>,oblastní závod STŘED,Za Pivovarem 611,537 01 Chrudim,IČ: 42196868
<br> K označení použijte značky:
 B1,E3a,IP10a,E13 - Mimo vozidel stavby,IP22+E13 "Místní komunikace.<.>.<.>."
 Přenosné svislé dopravní značky nesmí být umístěny do rozhledových polí připojení pozemních komunik...

Načteno

edesky.cz/d/3153658

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rokytno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz