« Najít podobné dokumenty

Obec Třešovice - SODP Schválený závěrečný účet za rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třešovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zde ke stažení
Schválený závěrečný účet DSO –Svazek obcí Dolního Pootaví
<br> za rok 2018
<br> l.Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2018 (tis.Kč)
<br> Schválený Upravený Skutečnost %
<br> rozpočet rozpočet k 31.12.18
<br> Třída 1-Daňové příjmy 0 0 0 0
<br> Třída 2-Nedaňové příjmy 303,85 1 256,84 1 253,04
<br> Třída 3-Kapitálové příjmy 0 850,00 850,00
<br> Třída 4-Přijaté transfery 75,15 1 278,15 1 278,15 100,00
<br> Příjmy celkem: 379,0 3 384,99 3 381,19
<br>
<br> Třída 5-Běžné výdaje 497,8 3 079,41 2 318,12 75,28
<br> Třída 6-Kapitálové výdaje 0 424,37 424,37 100,00
<br> Výdaje celkem 497,8 3 503,78 2 742,49 78,27
<br> Třída 8 – Financování
<br> Krátkodobé přij.půjčené 0 0 0 0
<br> Splátky půjč.prostředků 0 0 0 0
<br> Změna stavu prostř.na účtech 118,8 118,8 -638,69
<br> Financování celkem: - 638,69
<br> Saldo po konsolidaci 638,69
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění
<br> podle rozpočtové sklady jsou v listinné podobě k nahlédnutí na obecním úřadě v Cehnicích
<br> a v elektronické podobě na webových stránkách www.pootavi.cz <.>
<br> 2.Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích
<br> Výkazy Rozvaha,Výkaz zisků a ztráty a příloha jsou dostupné dálkovým přístupem na
<br> webových stránkách www.pootavi.cz.Výkazy obsahují údaje o stavu a vývoji majetku
<br> za běžný rok <.>
<br>
<br>
3.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům
<br> veřejné úrovně
<br> Poskytovatel: Rozpočet upr.Čerpání:
<br> MMR– Společně k větší informovanosti 140 700,00 140 700,00
<br> MPSV-VPP 260 548,00 260 548,00
<br> KÚJČK-Vybavení školských zařízení na území svazku
<br> a provoz.činnost v SODP- POV DT 7 N 371 915,00 366 252,00
<br> POV DT 7 - I 125 085,00 125 040,00
<br> Svaz měst a obcí-fin.př.vzájemná spolupráce 950 372,00 950 372,00
<br> Neinvestiční příspěvky od členských obcí 407 211,00 407 211,00
<br> Investiční příspěvky od členských obcí na dofin.proj.83 390,00 83 390,00
<br> Grant JČ kraje-Podpo...

Načteno

edesky.cz/d/3153219


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Třešovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz