« Najít podobné dokumenty

Obec Pomezí nad Ohří - ČEZ - Informace o odečtech

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pomezí nad Ohří.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

stáhnout
E DISTRIBUCE OZNÁMENÍ
<br> o termínech provádění pravidelných odečtů
<br> Vážení zákazníci,dovolujeme si Vás informovat,že ve dnech 02.08.20l9 — l5.08.20l9
<br> budou naši pracovníci provádět pravidelné odečty elektroměrů na Vašich odběrných místech v obci
<br> Pomezí nad Ohří— l—lraničná,Pomezí nad Ohří
<br> Dovolujeme si Vás proto požádat o umožněnívolného a bezpečného přístupu k elektroměru <.>
<br> Z důvodu bezpečnosti našich pracovníků,Vás žádáme také o zabezpečení Vašich psů po dobu realizace návštěvy <.>
<br> Odečtem a vizuální kontrolou Vašeho elektroměru předcnázíme případným nesrovnalostem při vyúčtování.Toto oznámení se týká vsecn zákazníků na distribučním uzemí CEZ Distribuce,a.s <.>,bez ohledu na zvoleneno dodavatele elektřiny <.>
<br> Děkujeme Vám za spolupráci <.>
<br> čEZ Distribuce,a.s <.>
<br> se sídlem Dečin,Dečin lV-Podmokly,Teplicka 874/8,PSČ 405 02 | into©cezdistribucecz | www.cezdrstribucecz |Kontaktni bezplatná linka ČEZ Distribuce: 800 850 860 (hlášeni poruch,distribuční požadavky,informace)
<br> IlČ 24729035 | DIČ CZ24729035 | zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí n.Lab <.>,sp.zn.B 2145 | zasílací adresa: ČEZ Distribuce,a.s <.>,Plzen,Guldenerova 2577/19,PSČ 326 00
<br> SKUPINA ČEZ Linka 800 850 860

Načteno

edesky.cz/d/3153088

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pomezí nad Ohří      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz