« Najít podobné dokumenty

Obec Ropice - Pozvání na 1. zasedání okrskové volební komise

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ropice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Váš dopis zn:
Všem členům
Ze dne:
<br> okrskové volební komise
Naše značka:
(dále jen „OVK“)
Vyřizuje: Walachová
<br> Tel./fax: 558 735 165
<br> E-mail: kristina.walachova@ropice.cz
<br> Datum: 30.4.2019
<br> Pozvání na 1.zasedání OVK
Zveme Vás na základě ust.§ 16 odst.1 písm.d) zákona č.62/2003 Sb <.>,o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů na 1.zasedání okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu,které se budou konat ve dnech 24.a 25.května 2019 <.>
<br> První zasedání se uskuteční
<br> v pátek dne 3.května 2019 v 15:00 hod <.>
<br> v budově Obecního úřadu – Ropice č.p.110 <.>
Na zasedání OVK přineste s sebou svůj občanský průkaz <.>
<br> Program: 1.Zahájení
<br>
2.Složení slibu členů OVK
<br>
3.Informace o činnosti OVK
<br>
4.Volba předsedy a místopředsedy OVK
<br>
5.Závěr
<br> Účast členů okrskové volební komise je nutná.Neomluvená neúčast člena na prvním zasedání OVK znamená,že tomuto členu nebude umožněno dodatčné složení slibu a bude místo něj povolán náhradník nebo bude jmenován nový člen OVK <.>
<br>
<br> Mgr.XXXXXX XXXXXXX
<br>
<br> starostka obce
Poznámka:
<br> Tato pozvánka slouží zároveň jako doklad k poskytnutí pracovního volna zaměstnavatelem podle § 14 odst.1 nařízení vlády č.108/1994 Sb.za dobu v nezbytně nutném rozsahu <.>
<br> Vyvěšeno: 30.4.2019
Sňato:
PAGE

Načteno

edesky.cz/d/3153072


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Ropice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz