« Najít podobné dokumenty

Město Nový Jičín - dokument

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Nový Jičín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zamer_59_2014_OB_9 .pdf
MĚSTO NOVÝ JIČÍN
MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN
<br> Odbor bytový
Masarykovo nám.1,741 01 Nový Jičín
<br> pracoviště Divadelní 1,741 01 Nový Jičín
<br> Váš dopis zn.:
<br>
<br>
Ze dne:
Naše č.j.: OB/53604/2019/ZA
Spis.značka:
Vyřizuje: XXXXX XXXXXXXXXX
Telefon: XXX XXXXXX
Mobil:
E-mail: azapalacova@novyjicin-town.cz
Datum: 22.7.2019
<br>
<br>
BANKOVNÍ SPOJENÍ ÚŘEDNÍ DNY A HODINY http://www.novy-jicin.cz
KB,a.s <.>,pobočka Nový Jičín Po,ST 08:00 – 11:00 12:00 – 17:00 hod.ID DS: ywmb4nc
č.ú.: 19 - 326801 / 0100 (příjmy) Út,Čt 08:00 – 11:00 12:00 – 15:00 hod.e-podatelna: e-podatelna@novyjicin-town.cz
č.ú.: 326801 / 0100 (výdaje) Pá 08:00 – 11:00 pouze pro objednané tel.ústředna: 556 768 222,fax: 556 768 289
IČ: 00298212 pokladna a podatelna bez objednání
<br>
<br> Město Nový Jičín jako vlastník níže uvedeného majetku podle ustanovení § 39 odst.1) zákona
č.128/2000 Sb <.>,o obcích,(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje:
<br> Záměr č.59/2014/OB - pronájem nebytových prostor (prostor sloužících k podnikání) na ulici
<br> Sokolovská 9 v Novém Jičíně
<br> Majetek:
<br> záměr pronájmu nebytového prostoru (prostor sloužící podnikání) ve 2.patře budovy č.p.617 na
ul.Sokolovská 9,Nový Jičín,která je součástí pozemku parc.č.st.109/1 v k.ú.Nový Jičín-Dolní
Předměstí,a to kanceláře č.206 (11,62 m2) s podílem na společných prostorách o celkové výměře
12,78 m2,Slezské diakonii,se sídlem Na Nivách 259/7,737 01 Český Těšín,IČO: 65468562,za
účelem provozování sociální služby – XXX XXXX Jičín – sociální rehabilitace,za nájemné ve výši
150 Kč/m2/rok <.>
<br> Zájemci se mohou k tomuto záměru vyjádřit a podat své nabídky písemně na Městský úřad Nový
Jičín – odbor bytový,Divadelní 1,Nový Jičín <.>
<br> Tento záměr byl schválen Radou města Nový Jičín dne 19.06.2019 – č.usnesení 349/R14/2019 -
bod 9 <.>
<br>
Za záměr zodpovídá:
XXX XXXXXXXXX
referent nebytových prostor
<br>
Vyvěšeno dne : ………………………………………….<.>
<br>
Sňato dne : ………………………………………………

Načteno

edesky.cz/d/3151072


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Nový Jičín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz