« Najít podobné dokumenty

Obec Nalžovice - Pozvánka na zasedání zastupitelstva

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nalžovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva
P o zv ú n k a
<br> na zaseddní zastupitelstva obce Nalžovice ve čtvrtek 28.května 2015
od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu
<br> Program :
<br> I.Volba ověřovatelů zápisu
<br> 2.Podmínlcy připojení nemovitostí na kanalizační a vodovodní řad obce
a a ',<,> 7,3.Uzemní plán obce
<br> 4.Nóvrhy obecně zóvazných vyhlóšek obce kzabezpečení veřejného pořádku,ochraně
<br> nočního klidu a regulaci hlučných činností
<br> 5.odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce v souladu s novelou nař.vlády č <,>
<br> 37/2003 Sb <.>
r\
<br> 6,Žádost Lesů Čn o sfunovisko k prodeji pozemků přiléhajících k potoku Musík
<br> 7.Žádost o schválení organizační struktury Základní školy a Mateřské škoty Chlum
<br> 8.Žádost o uzavření budoucí smlouvy o zřízení VB _ zřízení trafostanice na Častoboři
<br> 9.Žádost o zrušení stavební uzávěry
<br> ]O.Zódost o dotaci na domácí čistírnu odpadníchvod
<br> I1.Žádost o vyjádření k odkanalizování rodinného domu p.R.Matého
<br> 1 2.Informac e s tarostlgt
<br> I3.Diskuze
<br> in*^,l \í"/v /

Načteno

edesky.cz/d/3150243

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nalžovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz