« Najít podobné dokumenty

Obec Nalžovice - Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nalžovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
P o zv ó n k a
<br> na zasedání zastupitelstva obce Nalžovice
<br> ve čtvrtek 29.1.2015 od ]9 hodinv zasedací místnosti obecního úřadu <.>
<br> Program:
<br> I.Volba ověřovatelů zópisu
<br> 2.Informace Mgr.Lenley Mottlové,ředitellql Nalžovického zámku,p.S.s <.>
<br> 3.Žádost o vyjádření ke stavbě el.přípojtql k pozemku parc.č.]063 k.ú.Nalžovice
<br> s návrhem Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení VB
<br> 4.Rozpočtové změny
<br> 5.Žádost o omezení ujezdu na komunikaci p.č.]453 k,ú.Nalžovické Podhójí za hójovnou
<br> 6,Informace o Třílcrálové sbírce
<br> 7.Plán oprav a investičních aktivit ZŠ a MŠ na rok 20]5
<br> 8.Žódost ZŠ a MŠ Chlum o povolení vyhlóšení termínu pro zápis do MŠ
<br> 9.Žádost o povolení k hostovóní pout,oých atrakcí
<br> I0.Žádosti o příspěvek na činnost Svazu diabetiků a HC Bubák Chtum
<br> ] ],Nóvrh pojistné smlouvy,<,> Pojištění odpovědnosti podnikatele a právniclých osob,<,>
<br> t t \,/
<,> "/zt i;t / X(ttr,<,> !./
<br> /

Načteno

edesky.cz/d/3150229

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nalžovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz