« Najít podobné dokumenty

Obec Rybníky - Návrh rozpočtu obce Rybníky na rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rybníky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

návrh rozpočtu soc.fondu 2019
Návrh rozpočtu sociálního fondu obce 2019 Účet 236 100
<br> počáteční stav—předpoklad k 31.12.2013 | | | 67 500,00? PŘÍJMY: Š XXX.převod během roku XXXX XXXX XX XXX,XX příjmy celkem: 83 000,00 VÝDAJE: 5 pol.DDHM—údržbář 3639 5137 30 000,00 příspěvek na dovolenou - údržbář 3639 5499 3 000,00 příspěvek na dovolenou-účetní 6171 5499 3 000,00 DDHIVI 6171 5137 20 000,00 převod do daišího období 27 000,00 výdaje celkem: 83 000,00
<br> RYBNÍKY 59 W 872 01 “or Krumlov 80.XXXXX XXXXXXXXX
<br> starosta obce
<br> OBEC J)“ /
<br> vyvěšeno: 28.11.2018 sňato: zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: 28.11.2018
<br> sňato: zveřejněno dosud v archivu na www.obecrybníky.cz,úřední deska - rozpočty obce
návrh rozpočtu obce 2019
IČ: 00836991 IČO: 00636991
<br> Obec Rybníky
<br> KEO-W 1.11.250/Uc19ro
<br> Návrh rozpočtu na rok 2019
<br> zpracováno: 28.11.2018
<br> strana: 1 l 3
<br> PŘÍJMY Schvalený rozpočet Upravený rozpočet Očekávané plnění Návrh rozpočtu XXX XXX Org Název XXXX XXX a rozpočtu XXXX XXXX XXXX ýxxxx'Ýxxx * _ * i ' _ * * * _ 5 000 700,00 "7 710 000,00 7—719 000,00 W 5 9511-5000 1012 xxxx xxxx Podnikánía restruktur.vzeměd.a potr.2310000 28100,00 28100,00 74 000,00 1031 XXXX XXXX Pěstební činnost 220 000,00 220 000,00 220 000,00 190 000,00 3113 XXXX XXXX Zákiadní školy 200 000,00 221 100,00 221 100,00 200 000,00 3341 XXXX XXXX Rozhlas atelevize 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 3392 XXXX XXXX Zájmová činnost v kultuře 27 000,00 27 200,00 27 200,00 22 000,00 3399 xxxx xxxx Ostatní záležitost kultury,církví a sděl.prostředků 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 3612 2324 0000 Pňjaté nekapitálové příspěvky 0,00 4 000,00 4 500,00 0,00 3631 2324 0000 Pňjaté nekapitálové příspěvky 0,00 5 100,00 6 100,00 0,00 3032 XXXX XXXX Pohřebnictví 0,00 0,00 0,00 1 900,00 3632 2111 0000 Příjmy z poskytování služeb a 0,00 500,00 500,00 0,00 3639 xxxx XXXX Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaze 52 900,00 85 800,00 85 000,00 52 200,00 3722 xxxx XXXX Sběra svoz komunálních odpadů 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 400,00 3723 2111 0000 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 3725 XXXX XXXX Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 21 000.00 25 300,00 25 300.00 25 300,00 3745 XXXX XXXX Péče o vzhled obcí & veřejnou zeleň 0,00 0,00 0,00 1 000,00 3745 2111 0000 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 5212 2324 0000 Pňjaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 3 300,00 3 300,00 0,00 5512 XXXX xxxx Požárníochrana — dobrovolná část 6 000,00 7 000,00 7 000,00 6 000,00 6171 XXXX XXXX Činnost mistni správy 500,00 2 600,00 2 600,00 200,00 6310 XXXX XXXX Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 4 000,00 4 000,00 4 000,00 3 000,00 5330 XXXX xxxx Převody...

Načteno

edesky.cz/d/3149733

Meta

Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rybníky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz