« Najít podobné dokumenty

Obec Zděchov - Záměr obce na prodej části obecního pozemku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zděchov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr obce na prodej části obecního pozemku
<.> _.OBEC ZDĚCHOV Ž- 9 i Zděchov 175,756 07 Zděchov www.zdcchov.cz
<br> Obec Zděchov zveřejňuje:
<br> Záměr obce na prodej části obecního pozemku dle ě39 odst.1 zákona č.158/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Zastupitelstvo obce na svem 7.zasedání dne 18.6.2019 schválilo usnesením č.7/11/3 záměr obce,dle situačního výkresu prodat část pozemku parc.č.1363/7 & 1365/5 vše v k.ú.Zděchov,do vlastnictví manželů Kovářových <.>
<br> Zastupitelstvo obce,po vyvěšení tohoto záměru na úřední desce OÚ Zděchov v zákonné lhůtě,projedná a schválí samotný prodej dotčené části nemovitosti v případě,že proti tomu nebude z řad občanů podnětných připomínek a námitek <.>
<br>,;óoec ZDĚCHOV 756 07 Zděchov 175
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXX starosta obce Zděchov
<br> Vyvěšeno dne: XX.X.2019
<br> Sejmuto dne:
<br> Příloha: Situační výkres
<br> Obec Zděchov,Zděchov 175,756 07 Zděchov.IČ: 00304484.tel.: 571 449 020 0 fax: 571 449 020 e-mail: starosta©zdechovcz ! Bankovní spojení: Česká spořitelna,a.s.číslo účtu: 1438958349/0800

Načteno

edesky.cz/d/3149581

Meta

Prodej   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Zděchov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz