« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Útěchov - Veřejné projednání návrhu změny ÚpmB B7/18-CM (Zábrdovice – Ponávka, Urazová nem.)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Útěchov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stáhnout
_________________________________________________________________________________________________________________
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor územního plánování a rozvoje
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br>
<br> Magistrát města Brna
Odbor územního plánování a rozvoje
___________________________________________________________________________________
<br> č.j.MMB/0291698/2019
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna (OÚPR MMB) jako pořizovatel územně plánovací
dokumentace dle ust.§ 6 odst.1 písm.a),§ 188 odst.3,§ 55b odst.2 ve spojitosti s § 52 odst.1,2,3 a 4
zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů <,>
a ust.§ 25 odst.2 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,oznamuje
<br>
veřejné projednání
<br>
Návrhu změny Územního plánu města Brna (ÚPmB) B7/18-CM
MČ Brno-střed,k.ú.Zábrdovice <,>
<br> nový pavilon Úrazové nemocnice v Brně,lokalita Ponávka <.>
<br>
Veřejné projednání s odborným výkladem zpracovatele se bude konat
<br>
v pondělí 19.srpna 2019 v 16:00 hod
v budově Magistrátu města Brna,Kounicova 67,Brno <,>
<br> v zasedací místnosti č.360 <.>
<br>
<br> Cílem změny je upravit stávající funkční plochy Územního plánu města Brna a vytvořit tak územní podmínky pro
výstavbu nového pavilonu v areálu Úrazové nemocnice v Brně.Součástí nového objektu budou také kapacitní
parkovací místa nahrazující zrušené pozemní parkoviště.Jedná se o změnu celoměstského významu,která je
pořizována zkráceným postupem dle ustanovení §55a stavebního zákona <.>
<br> Návrh změny Územního plánu města Brna B7/15-CM vystavený v budově Magistrátu města Brna,v zasedací
místnosti č.360 ve III.podlaží,Kounicova 67,Brno,bude přístupný od 18.07.2019 do 26.08.2019,a dále na
internetové adrese:
<br> Změna ÚPmB B7/18-CM - Úrazová nemocnice,lokalita Ponávka
<br> Dle § 55b odst.2 stavebního zákona se pro veřejné projednání návrhu změny územní...
Veřejná vyhláška – veřejné projednání návrhu změny ÚpmB B7-18-CM (Zábrdovice – Ponávka, Úrazová nem.)
_________________________________________________________________________________________________________________
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor územního plánování a rozvoje
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br>
<br> Magistrát města Brna
Odbor územního plánování a rozvoje
___________________________________________________________________________________
<br> č.j.MMB/0291698/2019
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna (OÚPR MMB) jako pořizovatel územně plánovací
dokumentace dle ust.§ 6 odst.1 písm.a),§ 188 odst.3,§ 55b odst.2 ve spojitosti s § 52 odst.1,2,3 a 4
zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů <,>
a ust.§ 25 odst.2 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,oznamuje
<br>
veřejné projednání
<br>
Návrhu změny Územního plánu města Brna (ÚPmB) B7/18-CM
MČ Brno-střed,k.ú.Zábrdovice <,>
<br> nový pavilon Úrazové nemocnice v Brně,lokalita Ponávka <.>
<br>
Veřejné projednání s odborným výkladem zpracovatele se bude konat
<br>
v pondělí 19.srpna 2019 v 16:00 hod
v budově Magistrátu města Brna,Kounicova 67,Brno <,>
<br> v zasedací místnosti č.360 <.>
<br>
<br> Cílem změny je upravit stávající funkční plochy Územního plánu města Brna a vytvořit tak územní podmínky pro
výstavbu nového pavilonu v areálu Úrazové nemocnice v Brně.Součástí nového objektu budou také kapacitní
parkovací místa nahrazující zrušené pozemní parkoviště.Jedná se o změnu celoměstského významu,která je
pořizována zkráceným postupem dle ustanovení §55a stavebního zákona <.>
<br> Návrh změny Územního plánu města Brna B7/15-CM vystavený v budově Magistrátu města Brna,v zasedací
místnosti č.360 ve III.podlaží,Kounicova 67,Brno,bude přístupný od 18.07.2019 do 26.08.2019,a dále na
internetové adrese:
<br> Změna ÚPmB B7/18-CM - Úrazová nemocnice,lokalita Ponávka
<br> Dle § 55b odst.2 stavebního zákona se pro veřejné projednání návrhu změny územní...

Načteno

edesky.cz/d/3149335

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Útěchov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz