« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 2 - Slovany - Stavitelství ŠMÍD s.r.o. Žádost o povolení ZU - vyblokování park. míst - Francouzská - OOP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 2 - Slovany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OOP_-_Francouzska_trida.pdf
1
<br> Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany
odbor stavebně správní a dopravy
<br> Koterovská 83,307 53 Plzeň
<br> Plzeň,dne: 18.07.2019
<br> Sp.zn.: UMO2/12147/19/AlTo
<br> Č.j.: UMO2/12535/19 Vypraveno dne: 18.07.2019
<br> Vyřizuje:
<br> Telefon:
<br> E-mail:
<br> IDDS:
<br> XXXXX XXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> tomanovaa@plzen.eu
<br> egwbyju
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
opatření obecné povahy
<br> Dočasný zákaz zastavení na místní komunikaci III.třídy C3009
<br> Francouzská třída,IV.třídy D3027 Francouzská třída,v Plzni
<br>
Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany,odbor stavebně správní a dopravy,jako silniční
<br> správní úřad věcně a místně příslušný podle § 40 odst.5 písm.b) zákona č.13/1997 Sb <.>,o
<br> pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních
<br> komunikacích“) a dle vyhlášky města Plzně č.8/2001,Statut města,ve znění pozdějších
<br> předpisů,na základě návrhu právnické osoby Stavitelství ŠMÍD s.r.o <.>,IČ 264 02 238 <,>
<br> sídlem Na Roudné 1550/176b,301 00 Plzeň zastoupené na základě plné moci ze dne
<br> 09.07.2019 paní Janou Červenkovou,datum narození 11.01.1973,bytem Vejprnická 22,318
<br> 00 Plzeň,ze dne 10.07.2019,vydává z důvodu provádění stavebních prací na místní
<br> komunikaci,toto opatření obecné povahy:
<br>
Podle § 19a odst.1 zákona o pozemních komunikacích
<br>
<br> d o č a s n ě z a k a z u j e z a s t a v e n í
<br>
<br> na místní komunikaci III.třídy C3009 Francouzská třída,v Plzni
<br> - vyhrazení 3 parkovacích míst,v úseku před objektem číslo orientační 45
<br>
na místní komunikaci IV.třídy D3027 Francouzská třída,v Plzni
<br> - vyhrazení 3 parkovacích míst,v úseku u objektu číslo orientační 41 (bok budovy)
<br>
z důvodu umístění lešení,zřízení staveniště
<br>
<br> v termínu: od 26.07.2019 do 30.11.2019 <.>
<br>
<br>
<br> Toto opatření obecné povahy je vydáno s následujícími podmínkami:
<br>
<br> 1.Navrhovatel zajistí umístění svislé přechodné dopravní značky podle tohoto opatření
<br> obecné...

Načteno

edesky.cz/d/3147165

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Plzeň 2 - Slovany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz