« Najít podobné dokumenty

Městys Čestice - aukční vyhláška.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Čestice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

aukční vyhláška.pdf
ljlllilljjlgljjjll lllllllllllllllllllllll||lllllllllllllllll
<br> Čj.: UZSVMFCSTISSZBRM Q-CSTM
<br> AUKČNÍVYHLÁŠKA č.CSTIEA313912019
<br> Aukce se řídí platným Aukčním řádem,neni-li stanoveno v této aukční vyhlášce jinak.Aukční řád je v elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách www.nabidkamajetkucz <.>
<br> [.Termín konání aukce
<br> Touto Aukční vyhláškou se vyhlašuje konání aukce prostřednictvím Elektronického aukčního systému Správce: Uřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.se sídlem Rašínovo nábřeží 390142,128 00 Praha 2,IČO: 69797111.dostupného na webových stránkách www.nabidkamaietku.cz <.>
<br> Začátek aukce se stanovuje na den: 16.07.2019 v 11:00 hod.Konec aukce se stanovuje na den: 08.08.2019 v 11:00 hod <.>
<br> Zadavatelem aukce je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.Příslušným pracovištěm Zadavatele aukce je Odloučené pracoviště Strakonice Kontaktni osobou je XXXX XXXXXXXX,telefon: XXX XXX XXX <.>
<br> e-mail: iana.musilova©uzsvm.cz
<br> ||.Podmínky účasti v aukci
<br> Účast v aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního systému (dále jen „EAS“).Způsob registrace je uveden vAukčnlm řádu zveřejněném na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz.na těchto webových stránkách je možné také registraci provést <.>
<br> lll.Označení vyhlašovatele aukce
<br> Česká republika — Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem Rašínovo nábřeží 390142,128 00 Praha 2,IČO: 89797111,za kterou právně jedná Ing.Veronika Oberpfalzerová pověřená na základě Přikazu generálního ředitele č.6/2014.v platném znění <.>
<br> IV.Předmět aukce Předmětem elektronické aukce je nemovitá věc:.pozemek pozemková parcela č.791 o výměře 24 m2,ostatní plocha,jiná plocha <,>
<br> v katastrálním území Krušlov,obec Čestice.vedená u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,Katastrální pracoviště Strakonice,a zapsané na LV č,60000 <.>
<br> Stránka 1 z 4
<br> Popis předmětu aukce:
<br> Pozemek se nachází vzastavěném území osady...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Čestice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz