« Najít podobné dokumenty

Obec Srubec - Vyrozumění o podaném odvolání a výzva k vyjádření k odvolání

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Srubec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyrozumění o podaném odvolání a výzva k vyjádření k odvolání
KRAJSKÝ ÚŘAD llllllllllllllllllJlllllllllllllllllIlllllllllllllllljlIIlJIlIlJllIIJ
<br> JIHOČESKÝ KRAJ Odbor regionálního rozvoje,územního plánování a stavebního řádu
<br> Oddělení stavebního řádu U Zimního stadionu 1952/2 370 76 Ceské Budějovice
<br> Naše č.j.: KUJCK 80985/2019 Sp.zn.: OREG/51611/2016/joch & Vyřizuje: Ing.XXXXX XXXXX / Telefon: XXX XXX XXX má XX% „MXX,f/,_ _ Jm Datum: 11.7.2018
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Vyrozumění o podaném odvolání a výzva k vyjádření k odvolání
<br> Krajský úřad — Jihočeský kraj,odbor regionálního rozvoje,územního plánování,stavebního řádu a investic (dnes Krajský úřad — Jihočeský kraj,odbor regionálního rozvoje,územního plánování a stavebního řádu) jako správní orgán příslušný dle 5 67 odst.1 písm.a) zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajské zřízení),ve znění pozdějších předpisů,ve vazbě na 5 7 odst.1 a 5 58 zákona č.71/1967 Sb <.>,o správním řízení (správní řád),ve znění účinném do 31.12.2005 (vevazbě na 5 179 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,v platném znění),obdržel dne 18.4.2016 společné odvolání,které mu dle 5 12 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,předal Magistrát města Ceské Budějovice,stavební úřad (dále jen „stavební úřad“).Toto odvolání dne 5.4.2016 podali
<br> XXXXXXXXX XXXXXXX,Závraty XX,XXX XX ČeskévBudějovice,a XXXXXXXXX XXXXXXXXXX,Závraty XX,XXX XX Ceské Budějovice <,>
<br> proti rozhodnutí zn.SÚ 1964/95/Be ze dne 5.4.1995,které vydal tehdejší Úřad města České Budějovice,stavební úřad,a kterým byla umístěna stavba nazvaná „STL plynovod D90 aD63 v k.Ú.Srubec na parc.č.841,112,111,142/2,992,141,1035,242/3,jejímž vlastníkem je v současné době společnost E.ON Distribuce,a.s <.>,IC: 28085400,se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6,Ceské Budějovice 7,370 01 Ceské Budějovice <.>
<br> Krajský úřad — Jihočeský kraj,odbor regionálního rozvoje,územního plánování a stavebního řádu (dále jen též „odvolací správní orgán“,popř.„krajský úřad“),současně od výše zmíněného stavebního úřadu obdržel inf...

Načteno

edesky.cz/d/3144734

Meta

Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Srubec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz