« Najít podobné dokumenty

Město Bečov nad Teplou - Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Bečov nad Teplou

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bečov nad Teplou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení ze 7. ZMě Bečov nad Teplou
Město Bečov nad Teplou,náměstí 5.května 1,364 64 Bečov nad Teplou 7.zasedání Zastupitelstva města Bečov nad Teplou konaného dne 9.července 2019 v 17:00 hodin
<br> USNESENÍ
<br> ze 7.zasedání Zastupitelstva města Bečov nad Teplou konaného dne 9.července 2019 od 17:00 hodin v koncertním sále Základní umělecké školy ].Labitzkého v Bečově nad Teplou <.>
<br> Přítomní členové zastupitelstva:
<br> 9 členů — dle prezenční listiny,která tvoří přílohu č.1 tohoto zápisu <.>
<br> Omluveni: -
<br> Neomluveni: -
<br> Program jednání:
<br> WNH
<br> A) Zahájení zasedání
<br> B) Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele C) Volba návrhové komise
<br> D) Schválení programu zasedání
<br> E) Kontrola plnění usnesení
<br> Rozpočtová opatření Vyhlášení záměru odkoupení pozemku p.č.2816/1 v katastrálním území Bečov nad Teplou
<br> Vyhlášení záměru směny pozemků p.č.2890/1,p.č.2897/1,p.č.2897/2,p.č.2897/3,p.č.2896/1,p.č.2896/2 <,>
<br> p.č.2896/3 a p.č.2896/4 v katastrálním území Bečov nad Teplou za pozemky p.č.783/3,p.č.782,p.č.724/2,p.č.724/3 a p.č.693 v katastrálním území Chodov u Bečova nad Teplou
<br> &
<br> \DWNGW
<br> 11 12
<br> Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č.3210/1 v katastrálním území Bečov nad Teplou
<br> Kupní smlouva s firmou STROM PRAHA a.s.— prodej zametacího vozu
<br> Schválenívěcných darů ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou,okres Karlovy Vary,p.o <.>
<br> Odvolání z funkce ředitelky ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou,okres Karlovy Vary,p.o <.>
<br> Jmenování do funkce ředitelky ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou,okres Karlovy Vary,p.0 <.>
<br> Změna Zřizovací listiny ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou,okres Karlovy Vary,p.0 <.>
<br> Směrnice číslo 1/2019 o zásadách vztahů Města Bečov nad Teplou k příspěvkovým organizacím zřízených městem Kontrola hospodaření s veřejnými prostředky v ZŠ a MŠ Bečov nad Teplou,okres Karlovy Vary,p.o <.>
<br> Provoz ZŠ A MŠ Bečov nad Teplou,okres Karlovy Vary,p.o.o prázdninách
<br> Stránka 1 z 14
<br> 13
<br> Město Bečov nad Teplou,náměstí 5.května 1,364 64 Bečov nad Tepl...

Načteno

edesky.cz/d/3144608

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bečov nad Teplou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz