« Najít podobné dokumenty

Město Bečov nad Teplou - Záměr obce směny pozemků

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bečov nad Teplou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr obce
Město Bečov nad Teplou
<br> Se sídlem: náměstí 5.května 1,364 64 Bečov nad Teplou,Telefon: +420 353 999 318 — ústředna,mobil: 725 470 250,Email: info©becov.cz,DS: szbbfjh,IČO: 00254410
<br> OZNÁMENÍ
<br> V souladu s 5 39 zákona č.128/2000 Sb.(o obcích),ve znění pozdějších předpisů,zveřejňujeme tímto
<br> ZÁMĚR OBCE
<br> směny pozemků v k.ú.Bečov nad Teplou
<br> p.p.č.2890/1,trvalý travní porost,o celkové výměře 11434 rn2 p.p.č.2896/1,trvalý travní porost,o celkové výměře 794 m2 p.p.č.2896/2,ostatní plocha,o celkové výměře 900 m2
<br> p.p.č.2896/3,trvalý travní porost,o celkové výměře 386 m2 p.p.č.2896/4,ostatní plocha,o celkové výměře 45 m2
<br> p.p.č.2897/1,trvalý travní porost,o celkové výměře 3784 m2 p.p.č.2897/2,trvalý travní porost,o celkové výměře 65 m2 p.p.č.2897/3,trvalý travní porost,o celkové výměře 305 m2
<br> za pozemky v k.ú.Chodov u Bečova nad Teplou
<br> p.p.č.693,ostatní plocha,o celkové výměře 1388 m2
<br> p.p.č.724/2,ostatní plocha,o celkové výměře 319 m2
<br> p.p.č.724/3,trvalý travní porost,o celkové výměře 1362 m2 p.p.č.782,ostatní plocha,o celkové výměře 104 m2
<br> p.p.č.783/3,trvalý travní porost,o celkové výměře 14545 m2
<br> Tento záměr obce se zveřejňuje po dobu 15 dnů,ve které se mohou zájemci k uvedenému záměru obce vyjádřit a předložit své nabídky a to podáním poštou nebo přímo na podatelnu Městského úřadu V Bečově nad Teplou v úřední dny pondělí a středu od 8 — 17 hodin <.>
<br> Odpovědná úřednice: Bc.Žaneta Svobodová
<br> V Bečově nad Teplou dne: 15.07.2019
<br>.: !
<br> XXXXXXXX XXXXXX,starosta města
<br> Vyvěšeno dne: XX.XX.2019
<br> Sejmuto dne: Město Bečov nad Teplou _ V.v CD Nám.5.KVĚTNA 1 Obsah v elektromcké podobě zverejnen dne: 15.07.2019 364 64 Bečov nad Teplou
<br> w+4zo 353 999318,fax: 353 999 219 [Co.- 002 54 410

Načteno

edesky.cz/d/3142229

Meta

Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bečov nad Teplou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz