« Najít podobné dokumenty

Město Bečov nad Teplou - Záměr obce prodeje části pozemku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bečov nad Teplou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr obce
Město Bečov nad Teplou
<br> Se sídlem: náměstí 5.května 1,364 64 Bečov nad Teplou,Telefon: +420 353 999 318 — ústředna,mobil: 725 470 250,Email: info©becov.cz,DS: szbbfjh,IČO: 00254410
<br> OZNÁMENÍ
<br> V souladu s š 39 zákona č.128/2000 Sb.(o obcích),ve znění pozdějších předpisů,zveřejňujeme tímto
<br> ZÁMĚR OBCE
<br> prodeje části pozemku p.p.č.3210/1 — vodní plocha,v k.ú.Bečov nad Teplou,výměra bude upřesněna geometrickým plánem; přílohou záměru je katastrální mapa s vyznačením
<br> Tento záměr obce se zveřejňuje po dobu 15 dnů,ve které se mohou zájemci k uvedenému záměru obce vyjádřit a předložit své nabídky a to podáním poštou nebo přímo na podatelnu Městského úřadu V Bečově nad Teplou v úřední dny pondělí a středu od 8 — 17 hodin <.>
<br> Odpovědná úřednice: Bc.Žaneta Svobodová
<br> V Bečově nad Teplou dne: 15.07.2019
<br> iroslav Nepraš starosta města
<br> Vyvěšeno dne: 15.07.2019
<br> Sejmuto dne:
<br> Obsah v elektronické podobě zveřejněn dne: 15.07.2019 © sto BGČOV nad Teplou
<br> ečov nad Te 1 'a- +420 353 999 318,fax: 353393311?
<br> IČO: 002 54 410
<br> //
<br> 78 7/3
<br> 3773/2
<br> 303/2
<br> 3 7 74/7 7 389—121 \_\\ \*\_ : \\ A 5 3
<br> %
<br> 'l
<br> \ 6 553—299
<br> 787/1 556
<br> \
<br> 3270/7
<br> 778/7
<br> 445
<br> 43 7/3

Načteno

edesky.cz/d/3142228

Meta

Prodej   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bečov nad Teplou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz