« Najít podobné dokumenty

Město Mladá Boleslav - Oznámení - pronájem části pp.č. 1140/11 a části pp.č. 1140/96 v k. ú. Debř

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Mladá Boleslav.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení - pronájem části pp.č. 1140/11 a části pp.č. 1140/96 v k. ú. Debř
Oznámení záměru o pronájmu nemovitostí
<br> Statutární město XXXXX XXXXXXXX odbor správy majetku Magistrátu města XXXXX XXXXXXXX Komenského nám.XX,XXX XX XXXXX XXXXXXXX X Telefon: XXXXXXXXX,XXXXXXXXX
<br> OZNÁMENÍ
<br> Statutární město XXXXX XXXXXXXX v souladu s š XX odst.X zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,zveřejňuje tímto záměr pronajmout:
<br> část pozemkové parcely č.1140/11 (orná půda) o výměře do 620 m2 a část pozemkové parcely č.1140/96 (orná půda) o výměře do 140 m2 v k.ú.Debř
<br> Pozemky se nachází u pozemkové Parcely Č- 1140/5 a č.1161,u ulice Revoluční,Debř,dle přiložené situace <.>
<br> Ktomuto záměru se lze vyjádřit na odboru správy majetku města Magistrátu města XXXXX XXXXXXXX <.>
<br> „„.<.>.—.a
<br> / " - f'f ú _“-,;_ \YNJSTO/jýýx ( '."_-:J'.- _ | (9 \ "FI -_: (>)
<br> Ing:J Jitka 313%? Vál—' W:“ vedoucí od oru_„,/'/
<br> správy majetku města
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne: Sejmuto z úřední desky dne:
<br> 1/2
<br> * čáslpp.č.1140/11 -.__ ; _,_ -- = W <,>
<br> „Ja/é? -
<br> - 5'50
<br> _ “i 1.- ' ! move.W '.<.>.<.> a ' Í ' - 1107.17
<br> 2/2

Načteno

edesky.cz/d/3140993


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Mladá Boleslav      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz