« Najít podobné dokumenty

Obec Svojetice - Oznámení o schválení závěrečného účtu svazku obcí Ladův kraj za rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Svojetice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o schválení závěrečného účtu svazku obcí Ladův kraj za rok 2019
jenom 'i' BŠŘ O ' a „.<.> Laduv kraj
<br> Svazek obcí,Masarykovo náměstí 83,251 01 Říčany,IČ: 708 99 088,bankovní spojení: 51-2843320247/0100 <,>
<br> mw <,>
<br> Korespondenční adresa podatelna MĚ Ú Říčany,Masarykovo nám.53,251 01 Říčany Kancelař— Říčany,Olivova ul.1800/2 (budova Na růžku)
<br> Vyřizuje: lng.XXXX XXXXXXXXXX,tel.:XXX XXX XXX,laduv—kra' laduv-kra'.cz
<br> Oznámení
<br> o schválení závěrečného účtu svazku obcí Ladův kraj za rok 2019
<br> Sdělujerne vám,že valná hromada č.1/2019 starostů obcí Ladova kraje schválila dne 26.6.2019 závěrečný účet svazku obcí Ladův kraj za rok 2017 dle 5 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů dle přílohy,a to vyjádřením souhlasu
<br> s celoročním hospodařením,a to bez výhrad.Dále valná hromada schválila účetní závěrku svazku obcí Ladův kraj sestavenou k rozvahovému dní 31.12.2018 a schválila hospodářský výsledek účetní jednotky za rok 2018.Závěrečný účet za rok 2018,kterýje přiložen a byl zveřejněn na úředních deskách obcí a v plném rozsahu v elektronické formě na stránkách Ladova kraje.Je k nahlédnutí na adrese: Městský úřad v Říčanech,odbor finanční - zpracovatel účetnictví a rozpočtu svazku obcí <.>
<br> Příloha: Schválený závěrečný účet za r.2018
<br> V Říčanech 26.6.2019
<br> Mgr.XXXXXXXX XXXXX
<br> ÍŽ/MW // Agia/g
<br> předseda Ladova kraje
<br> v.r <.>
<br> %,si
<br>,<> <,>
<br> „ <,>

Načteno

edesky.cz/d/3140973


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Svojetice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz