« Najít podobné dokumenty

Obec Mratín - Závěrečný účet obce Mratín za rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Mratín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zpráva auditora 2018 Mratín
Ing.XXX XXXXXXXXX
<br> auditorka,zapsaná u Komory auditorů ČR
číslo oprávnění 1338
Galandova 1240
163 00
tel.: +420 603 814 749,e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz
<br>
<br> ZPRÁVA AUDITORA
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> Obce Mratín
<br> Kostelecká 131,250 63 Mratín
<br> ke dni 31.12.2018
<br>
<br> 1/10
<br>
ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
<br> podle zákona č.93/2009 Sb <.>,o auditorech a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších
předpisů,auditorského standardu č.52,dalších relevantních přepisů vydaných Komorou
auditorů České republiky,podle ustanovení § 42 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní
zřízení),ve znění pozdějších předpisů nebo a podle ustanovení § 10 zákona č.420/2004 Sb <.>,o
přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve
znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.) <.>
<br> pro územní samosprávný celek
<br> Obce Mratín
<br> Kostelecká 131,250 63 Mratín
<br> (dále jen „územní celek“)
<br> za období od 1.1.2018 do 31.12.2018
<br> I.VŠEOBECNÉ INFORMACE
<br> Statutární orgán územního celku: Zastupitelstvo obce – Ing.XXXX XXXXX,starosta
<br> Auditor: Ing.XXX XXXXXXXXX,č.oprávnění KAČR XXXX
<br> Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření územního celku:
<br> Auditorka zpracovala přezkoumání hospodaření územního celku v souladu s ustanovením § 4
odst.7 zákona č.420/2004 Sb <.>,ustanovením § 2 písm.c) zákona č.93/2009 Sb <.>,o auditorech
a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Místo přezkoumání hospodaření územního celku: Obecní úřad Mratín
<br> Období,ve kterém bylo přezkoumání hospodaření územního celku provedeno:
Přezkoumání hospodaření proběhlo jako dílčí za období 1.1.2018 – 30.9.2018,ve dnech 14.11 <.>
do 15.11.2018 a závěrečné ve dnech 21.5.2019 – 22.5.2019 <.>
<br> Určení zahájení a ukončení přezkoumání hospodaření územního celku auditorem:
- 14.11.2018 – ověření kontrolního systému a stanovení rizika zakázky
- 22.5.2019 – projedn...
Závěrečný účet obce Mratín za r.2018
Závěrečný účet [ORGANIZACE] za rok [ROK]
<br>
Obec Mratín
Závěrečný účet za rok 2018
<br> sestavený ke dni 31.12.2018
<br> Údaje o organizaci
<br> Obec Mratín
<br> Identifikační číslo
00240494
<br> Název organizace
Obec Mratín
<br> Ulice,č.p <.>
Kostelecká 131
<br> Obec
Mratín
<br>
Kontaktní údaje
<br> Telefon
326981973
<br> Fax
0
<br> E-mail
obec@mratin.cz
<br> WWW stránky
www.mratin.cz
<br>
<br>
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> Plnění rozpočtu obce
<br> Financování
<br> Majetek
<br> Vyúčtování finančních vztahů (kraje,obce,DSO a vnitřní převody)
<br>
<br> Finanční hospodaření zřízených PO a hospodaření s jejich majetkem
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> Ostatní doplňující údaje
<br>
Plnění rozpočtu obce
Rozpis plnění daňových příjmů
<br> Paragraf
Položka
Text
SR
UR
Zůstatek
%SR
%UR
<br> 0000
1111
Daň z příjmů fyz.osob placená plátci
3 589 300,00
3 818 300,00
3 818 928,83
106,40
100,02
<br> 0000
1112
Daň z příjmu fyz.osob placená poplatník
201 200,00
88 800,00
88 708,02
44,09
99,90
<br> 0000
1113
Daň z příjmu fyz.osob vybíraná srážkou
301 100,00
350 500,00
350 502,41
116,41
100,00
<br> 0000
1121
Daň z příjmů práv.osob
3 369 500,00
3 369 500,00
3 218 484,36
95,52
95,52
<br> 0000
1122
Daň z příjmů práv.osob za obce
0,00
0,00
230 470,00
0,00
0,00
<br> 0000
1211
Daň z přidané hodnoty
7 886 700,00
7 920 032,00
7 920 032,50
100,42
100,00
<br> 0000
1335
Poplatky za odnětí pozemků plnění f.lesa
3 000,00
6 000,00
0,00
0,00
0,00
<br> 0000
1339
Ostatní poplatky a odvody v oblasti ŽP
0,00
10 135,00
10 135,01
0,00
100,00
<br> 0000
1340
Poplatek za provoz systému KO
1 000 000,00
962 000,00
914 181,00
91,42
95,03
<br> 0000
1341
Poplatek ze psů
80 000,00
80 000,00
74 300,00
92,88
92,88
<br> 0000
1343
Poplatek ze užívání veř.prostr <.>
2 000,00
2 000,00
7 259,00
362,95
362,95
<br> 0000
1345
Poplatek z ubytovací kapacity
15 000,00
15 000,00
9 800,00
65,33
65,33
<br> 0000
1361
Správní poplatky
35 000,00
35 000,00
23 640,00
67,54
67,54
<br> 0000
1381
Daň z hazardn...

Načteno

edesky.cz/d/3140717

Meta

Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Mratín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz