« Najít podobné dokumenty

Obec Sojovice - MěÚ Benátky nad Jizerou - stavba - informace o návrhu výroku územního rozhodnutí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Sojovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MěÚ Benátky nad Jizerou - stavba - informace o návrhu výroku územního rozhodnutí
26.6.2019
<br> onrovrž sonar—mm
<br> Přijatá zpráva - Detail zprávy
<br> Předmět:
<br> ID zprávy: Typ zprávy: Stav zprávy: Datum a čas:
<br> Datová schránka: 5cwaua5,Obec Sojovice
<br> Datové schránky
<br> OBECNÍ UŘAB SQJOVJCE
<br> Uživatel: „Tíh—.„ „hw "31550
<br> XXXX XXXXXXXXX
<br> < „W ' „lm
<br> XXXXXXXXX
<br> MMM
<br> žníorrnace o návrhu výroku —— umístění stav osvětlení a stavba přípojky N
<br> 686144055
<br> Přijatá datová zpráva
<br> Doručaná
<br> 21.6.2019 V14302202
<br> Odesílatel:
<br> íD schránky:
<br> Typ schránky: Odesílaiící osoba:
<br> Město Benátky nad Jizerou <.>,Zámek 453/1,29471 Benátky nad Jizerou,CZ wzhvas
<br> Orgán veřejné moci
<br> Pověřená osoba
<br> Zmocnění:
<br> Naše čís.jednací:
<br> Naše spisová zn.:
<br> Vaše čís.jednací:
<br> Vaše spisová zn,:
<br> K rukám:
<br> Do všastních rukou: Zakázáno doručení fikcí:
<br> Nezadáno
<br> MěÚ Bod/0352612019/VÚP MěÚ BnJ/Oí 688í2019/VÚP Nezadáno
<br> Nezadáno
<br> Nezadáno
<br> Ne
<br> Ne
<br> Přílohy:
<br> 2019—01688pdf (187,92 kB)
<br> Událostí Zprávy:
<br> 20.6.2019 v 34:24:18 20.6.2019 v14:24:18
<br> 21.6.2019 v 34:02:02
<br> EVO: Datová zpráva byla podána <,>
<br> EVS: Datová zprava byía dodána do datové schránky příšomca.Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné mocí vystupující v postavení orgánu veřegné moci,byla datová zprava tímto okamžikem doručena EVM: Příhíasiía se oprávněná osoba ve smyslu 5 8,odst.1 až 4 zákona č.300/2008 3b <.>,v platném znění.ůatová zpráva je nyní doručena Případné dřívější datum doručení fíkcš nebo doručení dodáním do schránky organu veřejné moci není dotčeno <,>
<br> https:l/www.mojedatovaschranka.cz/porta|/|SDS/op/tisk/zprava?inbox=true&msgid=686144055&XCSRF=62b8880a4c5fcfbaaa403462fa29fda2
<br> 1/1
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49,294 71 Benátky nad Jizerou
<br> Odbor výstavby a územního plánování
<br> Sp.značka: MěÚ BnJ/01688/2019/VÚP/V Benátky nad Jizerou,dne 19.6.2019 Č.j.: MěÚ BnJ/03526/2019/VÚP Vyřizuje: XXXXXXXXX XXXXX Telefon XXX XXX X...

Načteno

edesky.cz/d/3140655

Meta

EIA   Stavby   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Sojovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz