« Najít podobné dokumenty

Obec Zadní Třebaň - Schválený závěrečný účet RDB pro rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zadní Třebaň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výsledovka 2018
Stránka : 1
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> Svazek obcí Region Dolní Berounka 3z70566984IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 4.564 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.563 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.562 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.561 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> II.0,00 0,00 156,38 0,00
<br> 36.549 4 580,76 0,00 33 886,00 0,00
<br> 35.558 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 34.557 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 33.556 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 32.555 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 31.554 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 30.553 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 29.552 103,11 0,00 0,00 0,00
<br> 28.551 2 941 897,20 0,00 3 371 880,00 0,00
<br> 27.548 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 26.547 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 25.544 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 24.543 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 23.542 3 000,00 0,00 0,00 0,00
<br> 22.541 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 20.538 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 19.532 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 18.531 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 17.528 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 16.527 300,00 0,00 200,00 0,00
<br> 15.525 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 14.524 15 219,00 0,00 16 320,00 0,00
<br> 13.521 116 762,00 0,00 120 000,00 0,00
<br> 12.518 613 302,00 0,00 417 795,18 0,00
<br> 11.516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 10.513 0,00 0,00 2 390,00 0,00
<br> 9.512 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.511 2 998,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.508 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.506 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.504 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.503 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.502 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.501 5 560,00 0,00 30 480,00 0,00
<br> I.3 703 722,07 0,00 3 992 951,18 0,00
<br> A.3 703 722,07 0,00 3 993 107,56 0,00
<br> Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Název položky
<br> 1 2 3
<br> Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Svazek obcí Region Dolní Berounka
<br> 4
<br> BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Název:
<br> Sídlo: Karlštejn 185
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ:
<...
Rozvaha 2018
Stránka : 1
<br> Rozvaha
<br> Svazek obcí Region Dolní Berounka 5z70566984IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 494 820,96 0,00 494 820,96 665 894,64
<br> 6.471 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.469 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.466 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.465 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.464 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.462 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> IV.0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.053 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.043 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.069 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.068 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.067 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.063 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.062 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.061 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> III.0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 10.036 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 9.052 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.042 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.029 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.028 11 999,57 11 999,57 0,00 0,00
<br> 5.025 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.022 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.021 17 026 169,20 17 026 169,20 0,00 11 249 115,23
<br> 2.032 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.031 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> II.17 038 168,77 17 038 168,77 0,00 11 249 115,23
<br> 9.035 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.051 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.041 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.019 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.018 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.015 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.014 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.013 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.012 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> I.0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 17 038 168,77 17 038 168,77 0,00 11 249 115,23
<br> 17 532 989,73 17 038 168,77 494 820,96 11 915 009,87
<br> Název položky
<br> 1
<br> Rozvaha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Svazek obcí Region Dolní Berounka
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Název:
<br> Sídlo: Karlštejn 185
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ:
<br> ÚSC
<br> veřejná správa
<br> 70566984Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 3
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> 42
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> Okamžik sestavení: 18.2.20...
Příloha 2018
Stránka : 1
<br> Příloha
<br> Svazek obcí Region Dolní Berounka 1z70566984IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)A.1.-A.3 <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona (TEXT)
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona (TEXT)
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona (TEXT)
<br> Sestaveno k: 31.12.2018 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Svazek obcí Region Dolní BerounkaNázev:
<br> Sídlo: Karlštejn 185
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ:
<br> ÚSC
<br> veřejná správa
<br> 70566984Účetní jednotka:
<br> Okamžik sestavení:
<br> Příloha č.5 k vyhlášce č.410/2009 Sb <.>
<br> 18.2.2019 5:35:58
<br> Popis činnosti,které účetní jednotka provozuje :
Hlavní činnost :v členění dle vyhlášky č.323/2000 Sb <.>,o rozpočtové skladbě (ochrana společných zájmů a zmnožení sil a
prostředků při prosazování záměrů přesahujících svým rozsahem a významem účastnické obce svazku v různých
oblastech)
Podnikatelská činnost (Hospodářská činnost,dále jen "HČ") : Podnikatelská činnost není vykonávána
Ostatní - cizí prostředky.Jiná činnost není vykonávána
<br> Účetní a finanční výkazy
Účetní výkazy,jejich druh,popis a způsob sestavení je stanoven vyhláškou č.410/2010 Sb <.>
Tvorba a použití opravných položek a rezerv
Účetní jednotka v roce 2017 netvořila opravné položky,netvořila zákonné rezervy podle zákona o rezervách.Opravné
položky k majetku v roce 2017 nebyly tvořeny <.>
Časové rozlišení
Účetní jednotka časově rozlišuje nevýrazné částky v hodnotě do 10-ti tisíc za položku Rovněž služby dodávané v
následujícím roce vztahující se k činnosti roku běžného (daňové poradenství,daňové přiznání) nejsou časově rozlišovány <.>
<br> Odepisování dlouhodobého majetku
Odepisování dlouhodobého majetku je uvedeno v části E1
Kurzové rozdíly a přepočty cizích měn
Způsoby přepočtu cizích měn nebyly stanoveny,účetní jednotka za rok 2017 neměla účetn...
FIN 2018
oddíl I./ 1
<br> Celkem 627 500,00 627 500,00 602 090,08
<br> 6310 **** 2 000,00 546,082 000,00
<br> 6310 2 000,00 546,082141 2 000,00Příjmy z úroků
<br> 6310 Příjmy a výdaje z úvěr.finanč.operací
<br> 3636 **** 375 886,00 348 055,00375 886,00
<br> 3636 375 886,00 348 055,002324 375 886,00Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
<br> 3636 Územní rozvoj
<br> 2219 **** 14 514,00 14 514,0014 514,00
<br> 2219 14 514,00 14 514,002329 14 514,00Ostatní nedaňové příjmy j.n <.>
<br> 2219 Ost.záležitosti pozemních komunikací
<br> 0000 **** 235 100,00 238 975,00235 100,00
<br> 0000 235 100,00 238 975,004121 235 100,00NI.př.transf.od obcí
<br> 0000
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Schválený
rozpočet
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 3
<br> Paragraf Položka
<br> a b
<br> Rozpočet
po změnách
<br> 2
<br> Text
<br> Ministerstvo financí ČR
<br> schváleno č.j.111/138 224/2002
<br> Fin 2 - 12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> sestavený k
<br> 2018 12 70566984
<br> XXX XXXXX IČO:
<br> Název a sídlo vykazující jednotky:
<br> v Kč na dvě desetinná místa
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,REGIONÁLNÍCH XXX A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
<br> XX.XX.2018
<br> Svazek obcí Region Dolní Berounka,Karlštejn 185
<br>
<br> oddíl II./ 1
<br> Celkem 1 063 620,00 1 063 620,00 773 163,76
<br> 6409 **** 493 234,00 412 849,00493 234,00
<br> 6409 0,00 3 000,005363 3 000,00Úhrady sankcí jiným rozpočtům
6409 150 000,00 150 000,005321 150 000,00Neinvestiční transfery obcím
6409 65 000,00 65 000,005222 65 000,00Neinv.transf.spolkům
6409 15 000,00 10 560,005169 15 000,00Nákup ostatních služeb
6409 26 000,00 23 196,005168 26 000,00Zpracování XXX a služby souv.s IT a kom
XXXX 28 514,00 24 473,005163 28 514,00Služby peněžních ústavů
6409 400,00 300,005038 400,00Pov.poj.na úrazové pojištění
6409 4 320,00 4 320,005032 4 320,00Pov.poj.na veřejné zdravotní pojištění
6409 12 000,00 12 000,005031 12 000,00Pov.poj.na soc.zab.a př.na st.p.z <.>
6409 192 000,00 120 000,005021 189 000,00Ostatní osobní výdaje
<b...
Závěrečné přezkoumání RDB 2018
Krajský úřad Středočeského kraj
<br> ODBOR lNTERNÍHO AUDITU A KONTROLY
<br> Zborovská 11 150 21 Praha 5
<br> s_pZn: SZ_061821/2018/KUSK Stejnopis č.2 Cj.: 001153/2019/KUSK
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> SVAZEK OBCÍ REGION DOLNÍ BEROUNKA IČ: 70566984 za rok 2018
<br> Přezkoumání hospodaření Svazek obcí Region Dolní Berounka za rok 2018 bylo zahájeno
<br> dne 30.07.2018 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br>.14.05.2019
<br> I 01.10.2018 na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Přezkoumávané období: 01.01.2018 - 31.12.2018
<br> Přezkoumání proběhlo v městyse Karlštejn: Karlštejn 185
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: PhDr.XXXXXXXX XXXXXXX - kontroloři: XXXXXX XXXXXXX Zástupci DSO: PhDr <.>,Mgr.XXXX XXXXX - předseda <.>
<br> XXXX XXXXXXXXX - účetní
<br> Pověření kpřezkoumání podle Š X odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,5 4 a 5 6 zákona č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová dne XX.X.XXXX pod č.j.106450/2018/KUSK <.>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.& 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,ato:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operaci týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> - finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> - náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> - peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními ...
Závěrečný účet pro rok 2018
Závěrečný účet Svazku obcí Region Dolní Berounka za rok 2018,IČ: 70566984
<br> 1.Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2018 v tis.Kč
<br> Příjmy Schválený Upravený Skutečnost
<br> rozpočet rozpočet
<br> 4121 Příspěvky členských obcí 235 235 238
<br> 2219 - 2329 Nedaňové příjmy 14 14 14
<br> 3636 - 2324 Nekapitálové příspěvky a náhrady 376 376 348
<br> 6310 - 2141 Příjmy z úroků 2 2 1
<br> Příjmy celkem 627 627 601
<br>
<br>
<br> Výdaje
<br> 2221 - 5163 Služby peněžních ústavů 2 2 2
<br> 2219 - 5169 Nákup ostatních služeb 7 7 7
<br> 3636 – 6341 Investiční transfery obcím 376 376 348
<br> 3722 – 5169 Nákup ostatních služeb 182 182 0
<br> 6310 – 5163 Služby peněžních ústavů 4 4 4
<br> 6409 – 5021 Ostatní osobní výdaje 192 189 120
<br> 6409 – 5031 Pov.poj.na soc.zab.a př.na st.p 12 12 12
<br> 6409 – 5032 Pov.poj.na veř.zdrav.poj.4 4 3
<br> 6409 – 5038 Pov.poj.na úraz.poj.1 1 1
<br> 6409 – 5163 Služby peněžních ústavů 29 29 24
<br> 6409 – 5168 Zpracování XXX a služby XX XX XX
<br> XXXX – XXXX Nákup ostatních služeb 15 15 11
<br> 6409 – 5222 Neinv.transfery spolkům 65 65 65
<br> 6409 – 5321 Neinv.transery obcím 150 150 150
<br> 6409 - 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0 3 3
<br>
<br> Výdaje celkem 1065 1065 772
<br>
<br> Financování celkem : Příjmy – Výdaje -438 -438 -171
<br>
<br> Stav na běžných účtech :
<br> Počáteční stav k 1.1.2018 Stav k 31.12.2018 změna stavu bankovních účtů :
<br> 665 494 -171
<br> 2.Rozvaha k 31.12.2018
<br> Aktiva a pasiva k 31.12.2018 v tis.Kč 494
<br> 3.Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2018
<br> Výsledek hospodaření svazku obcí RDB v tis.Kč - 105
<br> 4.Inventurní soupis k 31.12.2018
<br> Při inventuře provedené ke dni 31.12.2018 nebyly zjištěny rozdíly mezi skutečností a účetním stavem
<br> 5.Projekty – dotace v roce 2018
<br> Ve Svazku obcí Region Dolní Berounka nebyl v roce 2018 účtován žádný nový projekt
<br> 6.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018
<br> Při přezkoumání Svazku obcí Region Dolní Berounka nebyly zjištěny žádné ...

Načteno

edesky.cz/d/3140455

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Zadní Třebaň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz