« Najít podobné dokumenty

Obec Střevač - Pověření ke vstupu na pozemky v katastrálním území Střevač

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Střevač.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pověření ke vstupu na pozemky v katastrálním území Střevač
Fsmmf STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
<br> POZEMKOVÝ _ ÚŘAD Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 — Zižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774
<br> _ Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj,Pobočka Jičín Havlíčkova 56,Valdické Předměstí,506 01 Jičín
<br> Pověření ke vstupu na pozemky v k.ú.Střevač
<br> Státní pozemkový úřad,Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj,Pobočka Jičín,vsouladu s ustanovením 5 6,odst.9 zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech (dále jen „zákon“),uděluje pověření ke vstupu na pozemky v katastrálním území Střevač
<br> pro Inq.Ivana Žiqmunda,pracovníka SPÚ,odboru půdní služby
<br> Pověření se týká vstupu na všechny pozemky zemědělské půdy,tj.na pozemky sornou půdou,trvalými travními porosty,zahradami a sady,vkatastrálním území Střevač a vstupu na další pozemky vtomto katastrálním území,pokud je to nutné k přístupu na pozemky zemědělské <.>
<br> Pověření se uděluje na období od 13.5.2019 do 30.11.2019,a to pro výkon činnosti podle ustanovení 5 19,písm.9 zákona,tj.pro aktualizaci bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) — terénní půdoznalecký průzkum <.>
<br> &' / /“7 Ing.XXXXXXX XXXXXX
<br> vedoucí pobočky Jičín Státní pozemkový úřad

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Střevač      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz