« Najít podobné dokumenty

Obec Milešov - Pozvánka ZO - 25.7.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Milešov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka ZO - 25.7.2019
Pozvánka
<br> na zasedání zastupitelstva obce Milešov
<br> Podle 5 103 odst.5 zákona č.128/2000 Sb.zákon o obcích (obecní zřízení) v platném znění svolávám na den 25.7.2019 zasedání zastupitelstva obce
<br> Milešov.Zasedání se koná od 18.00 hod v zasedací místnosti OÚ Milešov <.>
<br> Program: 1) Úvod 2) Vyhodnocení Záměru pronájmu nebytových prostor Milešov čp.73 3) Vyhodnocení Zámčru prodeje části pozemků p.č.1328/18 a p.č.1394/10 v k.ú.Milešov nad Vltavou 4) Vyhodnocení záměru zřízení věcného břemene na pozemcích p.č.443/1,533/28,1336 Vše v k.ú.Orlické Zlákovice S) Poskytnutí finančního daru pro SDH Klenovice 6) Informace ČEZ Distribuce a.s.o plánovaně rekonstrukci vrchního vedení NN v Milešovč 7) Rozpočtové opatření č.7/2019 8) Zadávací dokumentace na akci „Milešov — obnova místních komunikací“ 9) Ostatní 10) Usnesení 11) Závěr
<br> Vyvěšeno: 15.7.2019
<br> Sejmuto:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>

Načteno

edesky.cz/d/3139000

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Milešov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz