« Najít podobné dokumenty

Obec Újezdeček - Oznámení o době a místě konání voleb do ZO

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Újezdeček.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o době a místě konání voleb do ZO
újiznzčex
<br> OBECNÍ ÚŘAD ÚJEZDEČEK
<br> Nám.B.Němcové 211,PSČ 415 01
<br> ! 2598
<br> Oznámení o době a místě konání voleb:
<br> Nové volby do zastupitelstev obcí
<br> Starosta obce Újezdeček dle zákona č.491/2001 Sb.o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
<br> Oznamuje:
<br> 1.Nové volby do zastupitelstev obcí se uskuteční:
<br> V sobotu dne 14.září 2019 od 07.00 hodin do 22.00 hodin <.>
<br> P
<br> Místem konánílvoleb ve volebním okrsku č.1 je volební místnost - Obecní úřad,Ujezdeček,náměstí Boženy Němcové 211 - 1.patro <.>
<br> 3.Na základě & 33,odst.3 zákona č— 491/2001 Sb.Sb.voliči bude umožněno hlasování poté,co prokáže svou totožnost a státní občanství Ceské republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem CR.Jde-li o cizince,průkazem o povolení k pobytu.<.> Neprokáže-ii uvedené skutečnosti stanovenými doklady,nebude mu hlasování umožněno <.>
<br> 4.Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky.V den voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti <.>
<br> Do zastupitelstva obce Újezdeček se volí 7 členů <.>
<br> v Újezdečku 15.7.2019
<br> / ;“ XXXXXXX XXXX,starosta obce
<br> X :“: X Obecní úřad-'? Vyvěšeno: 15.7.2019 Nám- 8- Něm SVÉ zn
<br> Braes,Sejmuto: 15.9.2019

Načteno

edesky.cz/d/3138630


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Újezdeček      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz