« Najít podobné dokumenty

Obec Popovice - Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu na III/05016

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Popovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, kterým Městský úřad v Uherském Hradišti stanoví přechodnou úpravu provozu na komunikaci silnice III/05016 v křížení se silnicí I/50
MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ
Masarykovo náměstí 19,686 01 Uherské Hradiště
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
odloučené pracoviště: Protzkarova 33
<br>
Číslo účtu IČ DIČ Telefon Datová schránka E-mail Web
<br> 19-1543078319/0800 00291471 CZ00291471 572525111 ef2b3c5 epodatelna@mesto-uh.cz www.mesto-uh.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
Váš dopis zn.: KKS,spol.s r.o <.>
<br> Příluky č.p.386
<br> 760 01 Zlín
<br> IČ: 423 40 802
<br>
<br> v zastoupení
<br>
<br> NVB LINE s.r.o <.>
<br> Cukrovar č.p.716
<br> 768 21 Kvasice
<br> IČ:269 79 675
<br> Ze dne:
<br> Naše č.j.:
Spisová zn.:
<br> MUUH-SŽP/44026/2019/HerM
Spis/ 6944/2019
<br> Počet listů/příloh: 1/0
<br> Vyřizuje: Bc.XXXXXXXX XXXXXXXXX
<br> Telefon: XXXXXXXXX
<br> E-mail: michaela.hermanova@mesto-uh.cz
<br> Datum: 21.června 2019
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Městský úřad Uherské Hradiště,odbor stavebního úřadu a životního prostředí,oddělení
<br> dopravního úřadu (dále jen „správní orgán“),příslušný podle ust.§ 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),věcně
<br> a místně příslušný dle ust.§ 10 a § 11 písm.b) zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy
<br> provozu na pozemních komunikacích - na silnici II.a III.třídy,místní komunikaci a veřejně
<br> přístupné účelové komunikaci,na základě návrhu společnosti KKS,spol.s r.o <.>,Příluky
<br> č.p.386,760 01,Zlín,IČ: 423 40 802 v zastoupení NVB LINE s.r.o <.>,Cukrovar č.p.716,768
<br> 21 Kvasice,IČ:269 79 675 ze dne 04.06.2019,po projednání s dotčeným orgánem,kterým
<br> je Policie České republiky,tj.Krajským ředitelstvím policie Zlínského kraje,Územní odbor
<br> Uherské Hradiště,Dopravní inspektorát a na základě jeho píse...

Načteno

edesky.cz/d/3138600

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Popovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz