« Najít podobné dokumenty

Obec Sadov - 39/2019 Veřejná vyhláška OOP č. 147/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Sadov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

39/2019 Veřejná vyhláška OOP č. 147/2019
Kariovy VA RYO Mage/ml města Karlovy Vary.Moskevská 21_ 353 20 Karlovy Vary
<br> ODBOR DOPRAVY
<br>._ <.>
<br> spiszn.<.> - 11547/00/19 XXXXXX XXXX C_i.: XXXXX/OD/XX—X Hlávkova XXX/X,Stará Role Karlovy Vary,dne 10.9.2019 360 17 Karlovy Vary
<br> spisový znak: 280.4 skartační znak: 8/5
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA- OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č.147/2019
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Magistrát města Karlovy Vary odbor dopravy jako příslušný správní úřad ve smyslu ustanovení 5 77 a g 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a 0 změnách některých zákonů,Ve znění pozdějších předpisů a v souíadu s ustanovením ?,171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád")
<br> stanovuje
<br> ve smyslu ustanovení 5 77 odst.5 zákona 361/2000 Sb.fyzické podnikající osobě XXXXXX XXXX.na základě podané žádosti dne XX.X.2019 po předchozím písemném vyjádření Policie ČR KŘP Karlovarského kraje DI OŘ Karlovy Vary ze dne 23.5.2019 pod č.j.KRPK—42167—2/ČJ-2019—190306 <,>
<br> přechodnou úpravu provozu na silnici Ill/22129 staničeni km 14.120 - 14.130 v obci Sadov,Bor takto: dle ověřeného situačního plánku,který je nedílnou součástí tohoto stanovení <.>
<br> Přechodná úprava provozu se stanovuje pro stavbu: „Sadov,Bor — přípojka vody a splaškové kanalizace pro č.p.35“ <.>
<br> Na dobu: od 25.7.2019 do 25.8.2019 v rozsahu 10 dní <.>
<br> Stanovená úprava provozu je vázána na následující podmínky:
<br> 1.Provedení a umístění přenosných svislých dopravních značek,světelných signálů a dopravních zařízení musí být v souladu s vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a splňovat požadavky platných technických norem a zvláštních technických předpisů (TP 66,II.vydání) <.>
<br> 2.V případě potřeby,bude provoz řízen náležitě poučenými pracovníky v reflexních vestach a v souladu s ust.š 79 odst.1,písm.zákona č.361/2000 Sb <...

Načteno

edesky.cz/d/3138485

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Sadov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz