« Najít podobné dokumenty

Obec Lesná (okres Třebíč) - Závěrečný účet obce Lesná 2018 + zpráva z auditu za 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lesná (okres Třebíč).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závěrečný účet obce Lesná 2018 + zpráva z auditu za 2018
Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,58? 33 Jihlava Stejnopis č.: 4
<br> Č.j.: KUJl 448202019 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lesná
<br> se sídlem Lesná 54,575 26 Želetava.IČO: 00378020 za rok 2018
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2018 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 4.listopadu 2018 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.listopadu 2018 jako dílčí přezkoumání a dne 11.června 2019 jako konečné přezkoumání na základě žádosti obce vsouladu sš4zákona ppřezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vráceni podkladů vyžádaných kpřezkoumání dne 11.června 2019 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Lesná Lesná 54 675 26 Želetava
<br> Přezkoumání vykonal: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXX XXXXXX pověření číslo XXXXXXXXXXX__X
<br> Podklady předložili: Bc.XXX XXXXXXX - starosta Bc.XXXXX XXXXXXXXX — účetní
<br> lng.XXXX XXXXXXX — administrativní pracovnice
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednottívých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Žižkova 51 SB? 33 Jihlava,IČO: 708907491 ID datové schránky: ksab3eu.e-maíl: posta©kr—wsocina.cz
<br> A.Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Lesná nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Plnění opatření přijatých k nápravě chyu nedostatků
<br> Při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky byly zjištěny následující chyby a nedostatky:
<br> Byly před...

Načteno

edesky.cz/d/3138351

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lesná (okres Třebíč)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz