« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Útěchov - Veřejná vyhláška – OOP č. 1/2019 Změna ÚpmB B1/18-CM Brno-Královo Pole

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Útěchov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stáhnout
_________________________________________________________________________________________________________________
<br>
<br> Statutární město Brno | Magistrát města Brna | Odbor územního plánování a rozvoje
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br>
<br> Statutární město Brno
<br> Magistrát města Brna
<br> Odbor územního plánování a rozvoje
<br> ___________________________________________________________________________________
č.j.MMB/0291965/2019
<br>
Statutární město Brno,Magistrát města Brna,Odbor územního plánování a rozvoje
<br>
oznamuje
<br>
dle ust.§ 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů
<br>
vydání
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č.1/2019 <,>
<br> Změna Územního plánu města Brna B1/18-CM,MČ Brno-Královo Pole <,>
k.ú.Ponava,ul.Sportovní - Plavecký bazén Lužánky
<br>
<br> Zastupitelstvo města Brna jako orgán oprávněný podle § 6 odst.5 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním
<br> plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“),ve znění pozdějších předpisů k vydávání změn platného
<br> Územního plánu města Brna (schválen usnesením Zastupitelstva města Brna dne 3.11.1994,ve znění
<br> pozdějších změn - dále též „Územní plán města Brna“,popř.„ÚPmB“),na svém Z8/07.zasedání konaném dne
<br> 18.6.2019 v souladu s § 188 odst.3,§ 55b odst.7,§ 54 odst.2 a § 55 odst.6 stavebního zákona,§ 13 a přílohy
<br> č.7 vyhlášky č.500/2006 Sb <.>,o územně analytických podkladech,územně plánovací dokumentaci a způsobu
<br> evidence územně plánovací činnosti,§ 171 a následujících zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
<br> pozdějších předpisů,ve spojení s ustanovením § 188 odst.4 stavebního zákona,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> vydalo Změnu Územního plánu města Brna B1/18-CM,MČ Brno - Královo Pole,k.ú.Ponava,ul.Sportovní -
<br> Plavecký bazén Lužánky <.>
<br>
<br> Podle § 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,nabývá opatření obecné
<br> povahy účinnosti patnáctým dnem po vyvěšení tét...
Veřejná vyhláška – OOP č. 1-2019 Změna ÚpmB B1-18-CM MČ Brno-Královo Pole
_________________________________________________________________________________________________________________
<br>
<br> Statutární město Brno | Magistrát města Brna | Odbor územního plánování a rozvoje
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br>
<br> Statutární město Brno
<br> Magistrát města Brna
<br> Odbor územního plánování a rozvoje
<br> ___________________________________________________________________________________
č.j.MMB/0291965/2019
<br>
Statutární město Brno,Magistrát města Brna,Odbor územního plánování a rozvoje
<br>
oznamuje
<br>
dle ust.§ 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů
<br>
vydání
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č.1/2019 <,>
<br> Změna Územního plánu města Brna B1/18-CM,MČ Brno-Královo Pole <,>
k.ú.Ponava,ul.Sportovní - Plavecký bazén Lužánky
<br>
<br> Zastupitelstvo města Brna jako orgán oprávněný podle § 6 odst.5 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním
<br> plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“),ve znění pozdějších předpisů k vydávání změn platného
<br> Územního plánu města Brna (schválen usnesením Zastupitelstva města Brna dne 3.11.1994,ve znění
<br> pozdějších změn - dále též „Územní plán města Brna“,popř.„ÚPmB“),na svém Z8/07.zasedání konaném dne
<br> 18.6.2019 v souladu s § 188 odst.3,§ 55b odst.7,§ 54 odst.2 a § 55 odst.6 stavebního zákona,§ 13 a přílohy
<br> č.7 vyhlášky č.500/2006 Sb <.>,o územně analytických podkladech,územně plánovací dokumentaci a způsobu
<br> evidence územně plánovací činnosti,§ 171 a následujících zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
<br> pozdějších předpisů,ve spojení s ustanovením § 188 odst.4 stavebního zákona,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> vydalo Změnu Územního plánu města Brna B1/18-CM,MČ Brno - Královo Pole,k.ú.Ponava,ul.Sportovní -
<br> Plavecký bazén Lužánky <.>
<br>
<br> Podle § 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,nabývá opatření obecné
<br> povahy účinnosti patnáctým dnem po vyvěšení tét...

Načteno

edesky.cz/d/3138099

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Útěchov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz