« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Nebušice - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Nebušice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MCPNE 01618-2019[1].pdf [1,47 MB]
Úřad městské části Praha 6 Tel.ústředna: 220 189 111 IČ: 000 63 703
Čs.armády 23 E-podatelna: podatelna@praha6.cz DIČ: CZ00063703
160 52 PRAHA 6 http://www.praha6.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
<br>
<br> ODBOR DOPRAVY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ODDĚLENÍ SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ
<br>
<br>
<br> Dle rozdělovníku
NAŠE č.j.: MCP6 232391/2019 – DZ 028/19
SZMCP6 124535/2019
VYŘIZUJE: Ing.XXXXX XXXXX
TELEFON: XXX XXX XXX
E-MAIL: rpolak@prahaX.cz
DATUM: 2019-07-04
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
Opatření obecné povahy
stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br> Městská část Praha 6,Úřad městské části,Odbor dopravy a životního prostředí,odd.správních
činností (dále též „ODŽP“ nebo „správní orgán“),příslušný dle ust.§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.<,>
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) <,>
v platném znění,s odkazem na ustanovení § 32 odst.1 zákona č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze <,>
v platném znění,ve spojení s obecně závaznou vyhláškou č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se vydává
Statut hlavního města Prahy,v platném znění,a dále ve smyslu ustanovení § 10 a § 11 zákona
č.500/2004 Sb <.>,správní řád,v platném znění (dále jen „správní řád“),po předchozím vyjádření Policie ČR <,>
Krajského ředitelství policie hl.m.Prahy – odboru služby dopravní policie č.j.: KRPA-143169-1/ČJ-2019-
0000DŽ ze dne 08.04.2019
<br>
<br> I <.>
v y d á v á
<br>
podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu a vyhl.č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádí
zákon o silničním provozu
<br>
opatření obecné povahy
<br>
stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích na území MČ Praha - Nebušice
(správní obvod Praha 6),spočívající v:
<br> - snesení sestavy svislého dopravního značení (SDZ) B20a „nejvyšší dovolená rychlost“ (30 km/h) a d.t <.>
E13 (časové omezení),před objektem Nebušická 77 a B20a na SVO 613603
<br> - snesení 3 sestav SDZ B2 „zákaz vjezdu všech vozidel“ + d.t....

Načteno

edesky.cz/d/3138060

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Nebušice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz