« Najít podobné dokumenty

Město Dolní Bousov - Usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 28. 6. 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Dolní Bousov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 28. 6. 2019
Usnesení ze zasedání ZM Dolní Bousov č.4/2019 ze dne 28.6.2019
<br> 1.ZM schvaluje závěrečný účet města za rok 2018 s výhradou,byly zjištěny chyby a nedostatky dle §10 odst.3 písm.b) a c) zákona č.420/2004 Sb <.>
Zjištěné chyby a nedostatky uvedené v bodu C) Zprávy o přezkoumání hospodaření města byly napraveny systémovým opatřením,nesprávné poskytnutí odměny při skončení funkčního období neuvolněného místostarosty bude napraveno do konce r.2019 <.>
2.ZM vymezuje radě města pravomoc provádění rozpočtových opatření,jimiž dochází ke změnám rozpočtu do výše 500 000 Kč u jednotlivých tříd rozpočtu <.>
ZM vymezuje starostovi města pravomoc provádění rozpočtových opatření týkajících se příjmů transferů ze státního rozpočtu a z ostatních rozpočtů veřejné úrovně <.>
3.ZM schvaluje účetní závěrku města Dolní Bousov za rok 2018 <.>
4.ZM bere na vědomí zprávu o rozpočtovém opatření č.5/2019 schváleném RM dne 27.5.2019 <.>
5.ZM schvaluje rozpočtové opatření č.6/2019.Celkové navýšení příjmů o 222 210 Kč,celkové navýšení výdajů o 1 797 618 Kč,financování celkem 1 575 408 Kč <.>
6.ZM souhlasí se spolufinancováním akce „Pořízení nového dopravního automobilu pořizovaného v rámci výzvy Ministerstva vnitra,GŘ Hasičského záchranného sboru České republiky - Účelové investiční dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů - výzva JSDH_V2_2019.Akce byla regitrována pod číslem 014D24009136 Dolní Bousov – Dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním <.>
7.ZM schvaluje prodej pozemku p.č.1779/9,k.ú.Dolní Bousov o výměře 10 m².Cena 100 Kč/m²,náklady spojené s převodem pozemku uhradí kupující <.>
8.ZM schvaluje prodej pozemku p.č.37/6,k.ú.Vlčí Pole,o výměře 107 m² Mgr.Romaně Skalové.Cena 200 Kč/m²,náklady spojené s převodem pozemku uhradí kupující <.>
9.ZM schvaluje prodej pozemku p.č.688/7,k.ú.Horní Bousov,o výměře 127 m²,jenž vznikne na základě geometrického plánu č.284-74/2016 Vladimíru Slavíkovi.Cena 200 Kč/m²,náklady spojené s prodejem hradí kupující <.>
10.ZM schvaluje prodej poze...

Načteno

edesky.cz/d/3137951

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Dolní Bousov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz