« Najít podobné dokumenty

Město Mníšek pod Brdy - MÚČ Oznámení Veřejnou vyhláškou Stanovení přechodné úpravy provozu - Skalecká pouť

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Mníšek pod Brdy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

6722.19 MÚČ Oznámení VV Stanovení přechodné úpravy provozu Skalecká pouť příloha.pdf (657.9 kB)

6722.19 MÚČ Oznámení VV Stanovení přechodné úpravy provozu Skalecká pouť.pdf (135.33 kB)
Městský úřad Černošice
Odbor stavební úřad - oddělení dopravy a správy komunikací
Podskalská 19
120 00 Praha 2
<br> Spis.ZN.výst.:43978/2019/Ko V Praze dne 15.7.2019
Č.j.: MUCE 45085/2019 OSU
vyřizuje:
tel./e-mail:
<br> XXXX XXXXXXXXX,Podskalská XX,Praha X
XXX XXX XXX / olga.koprivova@mestocernosice.cz
<br>
<br> OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Opatření obecné povahy č.119/2019
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
Městský úřad Černošice,OSÚ - oddělení dopravy a správy komunikací,(dále jen "správní
orgán") příslušný podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen "zákon o silničním provozu") na
základě návrhu,který podal
<br> Město Mníšek pod Brdy,IČO 00242748,Dobříšská 56,252 10 Mníšek pod Brdy
<br> po projednání s Policií České republiky,Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje <,>
Dopravní inspektorát Praha venkov – Západ dne 11.7.2019 č.j.KRPS-158912/ČJ-2019-
011606-Kl
<br> s t a n o v í
<br> podle § 77 odst.1 písm.c) a § 77 odst.5 zákona o silničním provozu,opatřením obecné
povahy přechodnou úpravu provozu na silnici III/11626 ul.Pražská,Dobříšská,místních
komunikacích Skalecká,nám.F.X.Svobody,Čisovická a dalších,dotčených objízdnou
trasou v Mníšku pod Brdy,v souladu s § 61 odst.3 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na
pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Přechodná úprava bude provedena dle předloženého schváleného dopravně inženýrského
opatření,které je nedílnou součástí tohoto stanovení <.>
<br> Dopravní značení bude osazeno :
<br> V termínu: dne 20.7.2019
<br> Z důvodů : Pořádání akce „Skalecká pouť 2019“ <.>
<br> Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
1.Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č.294/2015 Sb.<,>
<br> kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu
na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,a dle příslušných platných
technick...

Načteno

edesky.cz/d/3137899

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Mníšek pod Brdy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz