« Najít podobné dokumenty

Město Mnichovo Hradiště - VV - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Mnichovo Hradiště.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha
Elektronická podatelna: podatelna@mnhradiste.cz Strana 1 (celkem 2)
<br> Městský úřad Mnichovo Hradiště
Odbor dopravy
<br> Masarykovo nám.1,295 21 Mnichovo Hradiště
Číslo jednací: MH-OD/9288/2019-4/192/Sku Vaše zn./Č.j.:
JID: 22131/2019/MH Ze dne: 12.06.2019
Vyřizuje: XXX XXXXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
E-mail: iva.skupova@mnhradiste.cz Mnichovo Hradiště 15.07.2019
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Městský úřad Mnichovo Hradiště,Odbor dopravy,příslušný podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.<,>
o provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o silničním
provozu“),na základě žádosti společnosti Rekomont,a.s <.>,IČ 499838,se sídlem Kbelská 581/50,198 00
Praha-Hloubětín,která dne 06.05.2019 zmocnila XXXX XXXXXXXXX Stříbrného,nar.XX.XX.XXXX,trvale bytem
Vehlovická 749/11,181 00 Praha-Čimice,ze dne 23.04.2019,a na základě stanoviska Krajského ředitelství
Policie Středočeského kraje – Dopravního inspektorátu XXXXX XXXXXXXX ze dne XX.XX.XXXX,v souladu
s ustanovením § 171 a následující části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“)
<br> vydává
ve smyslu § 77 odst.5 zákona o silničním provozu
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích,silnici II/610 a místních
komunikacích Jaselská,Čsl.Armády,V Cestkách,Na Výsluní,Kaplířova,Kpt.Jaroše
<br> které bude užito v souvislosti s částečnou uzavírkou silnice II/610 a úplnou uzavírkou místní komunikace č <.>
7c ul.Jaselská v obci a místní části Mnichovo Hradiště z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního
provozu během zvláštního užívání výše uvedených komunikací v souvislosti s rekonstrukcí plynovodu v ulici
Jaselská v obci a místní části Mnichovo Hradiště <.>
<br> Termín osazení dopravního značení:
- výše uvedené místní komunikace od 22.07.2019 do 30.09.2019
- silnice II/610 ul.Víta Nejedlého od 12.08.2019 do 30.08.2019
<br> Míst...

Načteno

edesky.cz/d/3137754

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Mnichovo Hradiště      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz