« Najít podobné dokumenty

Obec Tisová (Tachov) - Jednací řád Zastupitelstva obec Tisová

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tisová (Tachov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Jednací řád Zastupitelstva obec Tisová
1
<br> OBEC TISOVÁ
<br>
Jednací řád Zastupitelstva obec Tisová
<br>
<br> Zastupitelstvo obce Tisová /dále jen „zastupitelstvo“/ se usneslo podle ustanovení § 96
<br> zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů /dále jen
<br> „zákon o obcích“/ na tomto jednacím řádu,kterým stanoví podrobnosti o jednání
<br> zastupitelstva <.>
<br>
<br> Článek l
<br> Úvodní ustanovení
<br>
<br> Jednací řád zastupitelstva upravuje přípravu,svolání a průběh jednání,usnášení a kontrolu
<br> plnění usnesení zastupitelstva,jakož i další otázky s tím související <.>
<br>
<br> Článek 2
<br> Pravomoci zastupitelstva
<br>
<br> 1.Zastupitelstvo rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce (§ 35 odst.l
<br> zákona o obcích) <.>
<br> 2.Zastupitelstvu je vyhrazeno rozhodovat v záležitostech uvedených v ustanovení (§ 84 odst <.>
<br> 2 a § 85) zákona o obcích <.>
<br> 3.Zastupitelstvo též rozhoduje o zrušení usnesení zastupitelstva,jsou-li mu předložena k
<br> rozhodnutí starostou obce podle (§ 105 zákona o obcích) <.>
<br>
<br> Článek 3
<br> Svolání zasedání zastupitelstva
<br>
<br> 1.Zastupitelstvo se schází podle potřeby,nejméně však jedenkrát za 3 měsíce.Zasedání
<br> zastupitelstva svolává a zpravidla řídí starosta obce (dále jen „starosta“),v době jeho
<br> nepřítomnosti místostarosta obce (dále jen „místostarosta“).Zasedání zastupitelstva svolává
<br> alespoň 7 dní před konáním zasedáním zastupitelstva <.>
<br> Starosta je povinen svolat zasedání zastupitelstva,požádá-li o to alespoň jedna třetina členů
<br> zastupitelstva,nebo hejtman kraje.Starosta je povinen svolat zasedání zastupitelstva tak,aby
<br> se konalo nejpozději do 21 dnů ode dne,kdy žádost byla doručena Obecnímu úřadu v Tisové
<br> (dále jen „OÚ“) <.>
<br> 2.Nesvolá-li starosta zasedání zastupitelstva podle odstavce 1,učiní tak místostarosta <,>
<br> popřípadě jiný člen zastupitelstva <.>
<br>
<br> Článek 4
<br> Příprava zasedání zastupitelstva
<br>
<br> l.Přípravu zasedání ...

Načteno

edesky.cz/d/3135576

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tisová (Tachov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz