« Najít podobné dokumenty

Obec Vysoká - Občasník obce Vysoká č.17

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vysoká.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Občasník obce Vysoká č.17
Číslo 17 - červenec 2019 vydává OÚ Vysoká v nákladu 350 ks
<br> OBČASNÍK OBCE
<br> Vysoká
zpravodaj místního zastupitelstva
<br> Vážení spoluobčané <,>
dle pamětníků v padesátých letech vychá-
zely Vysocké noviny a my jsme chtěli <,>
skoro po 60 letech,začít znovu vydávat
místní tiskovinu.Nepodařilo se nám získat
původní výtisk,proto jsme občasníku dali
formát,o kterém jsme si mysleli,že zaujme
čtenáře.V dubnu 2011 vyšlo první číslo.Se
zájmem jsem se do něj podívala a porov-
XXXX to s tím,co chceme od Občasníku
v roce 2019.V Občasníku číslo 1 byly také
informace o hospodaření obce,poplatcích <,>
článek o škole,o odpadech,o činnosti ha-
sičského sboru a důležité kontakty.Našim
cílem bylo,aby příspěvky o škole psali pe-
dagogové,o hasičích hasiči,o fotbalu spor-
tovci a o kultuře a historii někdo,kdo tomu
rozumí.V dalších číslech byly články o vý-
znamných osobnostech z Vysocka,které
psali jejich potomci nebo pamětníci.V roce
2011 byl velký cenový rozdíl mezi občas-
níkem v barvě a ve velkém formátu,pro-
tože jsme měli před sebou mnoho akcí
a černobílý občasník byl levnější,tak jsme
zvolili úspornější variantu.V prosinci jsem
si myslela,že dál už nechci a vlastně
nemám chuť pokračovat v přípravě Občas-
níku,protože zastupitelům ze seskupení Al-
ternativa pro Vysokou a jejich příznivcům <,>
se tento model zdá zastaralý.Jedním
z kroků,který by měl zlepšit místní tisko-
vinu,bylo ustanovení redakční rady,která
začala pracovat ve složení XXXXXX XXXXX <,>
XXXXXX XXXXX,XXXX XXXXXXXXXX,Světlana
Rousová a XXXXX XXXXXXXXX.V současné
době není již tak velký rozdíl v ceně za ob-
časník ve formátu A4 a v barvě a také není
problém texty zveřejnit na stránkách obce <.>
I když je Občasník vyvedený v barvě,na
pěkném papíře,většina rubrik je převzata
z původního a myšlenka,že Občasník nemá
šířit špatnou náladu,ale přinášet radost do
života – ta,a to ať posoudí čtenáři,v Občas-
níku zůstala <.>
<br> XXXXX XXXXXXXXX
<br> V předvečer výročí ukončení druhé světové
války proběhl ve Vyso...

Načteno

edesky.cz/d/3135460

Meta

Pronájem   Rozpočet   Stavby   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vysoká      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz