« Najít podobné dokumenty

Obec Janův Důl - Oznámení o zahájení územního řízení a nařízení veřejného ústního jednání - ČEPS "Vedení 400 kV V451/448, TR Babylon - TR Bezděčín"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Janův Důl.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o zahájení územního řízení a nařízení veřejného ústního jednání - ČEPS "Vedení 400 kV V451/448, TR Babylon - TR Bezděčín"
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 tel.: +420 224 861 111 fax: +420 224 861 333 IČ: 66 00 22 22 www.mmr.cz 1/30 Adresáti: dle rozdělovníku Č.j.MMR-49127/2016-83/2183/2019 V Praze dne 11.července 2019 Oprávněná úřední osoba: XXXXXXXX XXXXXX,Ing.Zuzana Kodysová Telefon: XXX XXX XXX,224 862 186 I.OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A NAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ ve věci žádosti podané dne 30.listopadu 2016 společností ČEPS,a.s <.>,IČ: 25702556,se sídlem Elektrárenská 774/2,101 52 Praha 10 – Michle (dále jen „žadatelka“),zastoupené společností ČEPS Invest,a.s <.>,IČ: 24670111,se sídlem tamtéž,o vydání rozhodnutí o umístění stavby označené jako „Vedení 400 kV V451/448,TR Babylon – TR Bezděčín“ (dále jen „stavba zařízení pro přenos elektřiny“) na území Libereckého kraje,na pozemcích: parc.č.918/3 (ostatní plocha-manipulační plocha),918/10 (jiná plocha),918/60 (ostatní komunikace),923/1 (lesní pozemek) v katastrálním území Stvolínky (obec Stvolínky); parc.č.562/1 (lesní pozemek),576/1 (lesní pozemek),992/1 (ostatní komunikace),1598 (lesní pozemek),1671 (travní porost),1672 (lesní pozemek),1673 (lesní pozemek),1675 (lesní pozemek),1676 (travní porost),1679 (travní porost),1816 (ostatní komunikace),1822 (ostatní komunikace),1828 (silnice),1853 (silnice),993 (silnice) v katastrálním území Holany (městys Holany); parc.č.139 (ostatní plocha),525/1 (travní porost),526 (ostatní komunikace),527 (silnice),528 (ostatní komunikace),529 (travní porost),530 (lesní pozemek),531 (ostatní plocha),532 (lesní pozemek),533/1 (ostatní plocha-skládka),533/3 (ostatní plocha-skládka),536/1 (travní porost),536/2 (travní porost),537/1 (vodní plocha),550 (ostatní plocha),551 (ostatní komunikace),570/1 (travní porost),573 (ostatní plocha),574/1 (ostatní plocha),574/2 (ostatní plocha),575/1 (travní porost),575/2 (travní porost),578 (silnice),581/2 (ostatní plocha),581/4 v katastrálním území Kozly u České Lípy (obec Kozly); parc.č.204/3,205 (ostatní komuni...

Načteno

edesky.cz/d/3135419

Meta

Volby   Stavby   Územní plánování   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Janův Důl      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz