« Najít podobné dokumenty

Město Prostějov - Oznameni o preruseni dodavky elektricke energie

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Prostějov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

190358574_dopis.pdf
E.ON Distribuce,a.s <.>,F.A.Gerstnera 2151/6,370 01 České Budějovice
<br> E.ON Distribuce,a.s <.>
<br> F.A.Gerstnera 2151/6
370 01 České Budějovice
www.eon.cz
<br> info@eon.cz
<br> Naše značka
190358574
<br> České Budějovice,11.07.2019
<br> Věc: Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
<br> Dovolujeme si Vás upozornit,že v katastru Vaší obce / Vašeho města
bude z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy nutné
dočasně přerušit dodávku elektrické energie.Rozsah přerušení dodávky
elektřiny naleznete v příloze tohoto dopisu <.>
<br> E.ON Distribuce,a.s.je povinna oznamovat podle ustanovení § 25,odst.5
zákona č.458/2000 Sb <.>,o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický
zákon) započetí a skončení omezení nebo přerušení dodávky elektřiny
způsobem v místě obvyklým,nejméně však 15 dnů předem <.>
<br> Dovolujeme si Vás proto zdvořile požádat o součinnost,a prosíme Vás o
umístění obsahu oznámení,které je v příloze tohoto dopisu na úřední
desku městského / obecního úřadu,případně o zprostředkování obsahu
oznámení obyvatelům dalším způsobem v místě obvyklým,nejpozději 15
dnů před termínem přerušení dodávky elektřiny <.>
<br> Předem děkujeme za Váš vstřícný přístup <.>
<br> S přátelským pozdravem
<br> E.ON Distribuce,a.s.Sídlo společnosti:
České Budějovice
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích <,>
oddíl B,vložka 1772 <.>
IČ: 28085400
DIČ: CZ28085400
<br>
<br> Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
<br> Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí,oprav,údržbových
<br> a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
<br> Dne 09.08.2019 od 07:30 XXX do XX:XX hod
<br> Obec Část obce
<br> Prostějov Vrahovice
<br> Vypnutá oblast:
<br> Jednostranně ulice IVANA OLBRACHTA od č.2 po č.42 včetně č.43 <.>
<br> Společnost E.ON Distribuce,a.s.jako provozovatel distribuční soustavy je k prove...

Načteno

edesky.cz/d/3134769

Meta

Výpadek elektřiny  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Prostějov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz