« Najít podobné dokumenty

Obec Vepřová - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Opatření obecné povahy č. 4/2019 ke zpracování kůrovcové kalamity

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vepřová.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
AGENTURA OCHRANY REGIONÁLNÍ PRACOVIŠTĚ ' PŘÍRODY/\ KRAJINY SPRÁVA CHRÁNĚNĚ KRAJINNÉ osmsn zórínsrrE VRCHY čEsrrE REPUBLIKY
<br> AOPK ČR Dle rozdělovníku
<br> Regionální pracoviště SCHKO Žďárské vrchy Brněnská 39
<br> 591 01 Žďár nad Sázavou
<br> tel.: +420 566 653 111
<br> e-mail: zdarvrch©naturecz
<br> wmvnalurecz
<br> NAšE ČÍSLO JEDNACÍ: snooaorzvrzors — 51 VYŘiZUJE: XXXXX XXXXXXXXX DATUM: s.X.XXXX
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Opatření obecné povahy ke zpracování kůrovcové kalamity,které má napomoci zastavit šíření kůrovce v CHKO žďárské vrchy
<br> Agentura ochrany přírody a krajiny ČR,regionální pracoviště Správa chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy (dále jen „Agentura“),jako věcně i místně příslušný orgán ochrany přírody a krajiny podle ustanovení 5 75 odst.1 písm.e) a 78 odst.1 a odst.3 písm.h) zákona č.114/1992 Sb <.>,oochraně přírody akrajiny,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"),vydává podle 5 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
<br> předpisů (dálejen „správní řád“j
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č:.4/2019:
<br> Za účelem zpracování tzv.kůrovcové kalamity se všem vlastníkům lesa,subjektům hospodařícím v lese a jejich smluvním dodavatelům,vyjma držitelů příslušných výjimek vydaných formou individuálního rozhodnutí,povoluje výjimka ze zákazu stanoveného š 26 odst.3 písm.a) zákona,konkrétně ze zákazu hospodařit na pozemcích mimo zastavěná území obcí způsobem vyžadujícím intenzivní technologie ve i|.zóně odstupňované ochrany přírody CHKO Žďárské vrchy,za účelem zpracování dřevní hmoty napadené iýkožroutem smrkovým,iýkožroutem menším,lýkožroutem severským a iýkožroutem lesklým (dále souhrnně jen „kůrovec“) v lesních porostech ve II.zóně odstupňované ochrany přírody CHKO Žďárské vrchy,mimo evropsky významnou lokalitu Dářská rašeliniště,maloplošná zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma,za následujících podmínek:
<br>.při zpracování kůrovcem napadené dřevní hmoty nebudou káceny žádné Eistnaté stromy & jedle bělokorá...

Načteno

edesky.cz/d/3134377

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vepřová      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz