« Najít podobné dokumenty

Obec Výškov - Oznámení o zamýšleném převodu pozemků Třískolupy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Výškov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o zamýšleném převodu pozemků Třískolupy.pdf (625.09 kB)
OZNÁMENÍ o ZAMÝŠLENÉM PŘEVODU Státní pozemkový úřad se sídlem v Praze 3,Husinecká 1024/11a,PSČ 130 00,lČ: 01312774 <,>
<br> v souladu s ustanovením š 20 zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů
<br> o z n a m uj e,že ke dni 9.7.2019 bude zveřejněn dle 5 20 zákona č.503/2012 Sb.na úřední desce Státního pozemkového úřadu,na internetových stránkách Státního pozemkového úřadu a na úředních deskách obecních (městských) úřadů seznam pozemků,jejichž vlastnictví státu není doloženo listinnými doklady <.>
<br> Státní pozemkový úřad se sídlem v Praze 3,Husinecká 1024/11a,PSČ 130 00,IČ: 01312774,současně vyzývá
<br> k podání případných námitek vlastnického práva jiné osoby,a to nejpozději do 3 měsíců ode dne vyvěšení na úřední desce (při vyvěšení na úřední desce Státního pozemkového úřadu dne 9.7.2019 končí tato lhůta dne 9.10.2019) <.>
<br> Případné námitky je nutné učinit písemným podáním na místně příslušném Krajském pozemkovém
<br> úřadu.Lhůta je zachována,je—li posledního dne lhůty učiněno podání na adrese Krajského pozemkového úřadu <.>
<br> ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
<br> Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČ: 01312774,DIČ: CZ01312774
<br> Adresa pro doručování: KPÚ pro Ústecký kraj,Husitská 1071/2,41502 Teplice
<br> OZNÁMENÍ o ZAMÝŠLENÉM PŘEVODU
<br> v souladu s ust.© 20 zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů
<br> 1.SPÚoznamuje
<br> zamýšlený převod níže uvedených pozemků nebo jejich ideálních částí,u nichž nelze doložit listinnými doklady vlastnické právo státu:
<br> Obec Katastrální území Evrdeníe Parcelní Druh pozemku Po,d11 parcel oislo statu Výškov Třískohlpy 2 15 5/1 8 orná půda 1/1 Výškov Třískolupy 2 155/4 orná půda 1/ 1 Výškov Třískolupy 2 212/73 ostatní plochy 1/ 1
<br> vedené u : Katastrální úřad pro Ústecký kraj katastrální pracoviště Louny
<br> 2.SPÚ v y z ý v á k podání případných námitek vlastnického právajiné osoby,ato...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Výškov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz