« Najít podobné dokumenty

Obec Tisová (Tachov) - Schálený závěrečný účet obce Tisová za rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tisová (Tachov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Schválený závěrečný účet obce Tisová za rok 2018
1
<br>
<br> Obec Tisová IČ: 00573809
<br> Tisová čp.5
<br> 347 01 Tachov
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Schválený
<br>
Závěrečný účet obce Tisová za rok 2018
<br>
<br>
dle § 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních
<br> rozpočtů v platném znění k 31.12.2018
<br>
<br>
<br> 2
<br>
<br> 1.) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2018 (údaje v Kč)
<br>
Schválený
<br> rozpočet
<br> Rozpočtová
<br> opatření
<br> Upravený
<br> rozpočet
<br>
<br> Plnění
<br> k 31.12.2018
<br> % plnění
<br> upraveného
<br> rozpočtu
<br> Třída 1 – Daňové příjmy 4 977 000 383 000 5 360 280 8 162 194 152,27 %
<br> Třída 2 – Nedaňové příjmy 343 000 3 003 000 3 346 000 4 185 981 125,10 %
<br> Třída 3 – kapitálové příjmy 105 000 16 000 121 000 16 000 13,22 %
<br> Třída 4 – Přijaté dotace 0,00 9 697 157 6 295 157 6 295 157 100,00 %
<br> Příjmy celkem 5 425 000 13 099 157 15 122 437 18 659 332 123,39 %
<br> Třída 5 – Běžné výdaje 9 893 690 7 353 433 17 247 123 11 883 870 68,90%
<br> Třída 6 – Kapitálové výdaje 9 031 310 2 344 004 11 375 314 3 838 590 33,74%
<br> Výdaje celkem 18 925 000 9 697 437 28 622 437 15 722 460 54,93%
<br> Saldo: Příjmy - výdaje -13 500 000 0 -13 500 000 -2 936 872 -21,75 %
<br> Třída 8 – Financování 13 500 000 0 13 500 000 2 936 872 21,75%
<br> Přijaté úvěry a půjčky 0 0 0 0 0 %
<br> Splátky úvěrů 0 0 0 0 %
<br> Prostředky minulých let 13 500 000 0 13 500 000 2 936 872 21,75 %
<br> Financování celkem 13 500 000 0 13 500 000 -2 936 872 - 21,75 %
<br> Přebytek (-),ztráta (+) - - - - -
<br>
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a dalších finančních operacích v plném členění podle
<br> rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě v Tisové (výkaz FIN 2-12,rozbor
<br> čerpání příjmů a výdajů) a je dostupný dálkovým přístupem na www.tisova.eu
<br> Daňové příjmy – daňové příjmy byly po rozpočtových opatřeních splněny na 152,27% <,>
<br> k navýšení došlo zejména u daně z nemovitosti o 71% tj.354 tis.Kč <,>
<br> u DPH o 89% tj.1426 tis.<,>
<br> a u...

Načteno

edesky.cz/d/3133877

Meta

Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tisová (Tachov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz