« Najít podobné dokumenty

Obec Tisová (Tachov) - Záměr prodeje pozemků

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tisová (Tachov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr prodeje pozemků
Obec Tisová
Tisová 5,348 01 Staré Sedliště,okres Tachov
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Záměr prodeje pozemků
<br> č.6/2019
<br> Tisová 11.7.2019
<br>
<br> Obec Tisová zveřejňuje dle § 39 odstavce č.1) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní
<br> zřízení),ve znění pozdějších předpisů,záměr prodeje pozemků
<br> - p.p.č.1356 o výměře 216 m2 <,>
<br> - p.p.č.37 o výměře 180 m2,nacházejících se v katastrální území Tisová u Tachova,který je
<br> zapsán na listu vlastnictví č.1 u katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj,Katastrální pracoviště
<br> Tachov <.>
<br>
<br> Prodejní cena činí 100,- Kč za 1m2 pozemkové parcely <.>
<br> Záměr prodeje schválilo zastupitelstvo obce Tisová dne 26.6.2019 usnesením č.7 <.>
<br> Podrobné informace obdržíte na obecním úřadě v Tisové <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXXXX
<br> starostka
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Zveřejněno na úřední desce: 11.7.2019
<br> Sejmuto z úřední desky: 27.7.2019

Načteno

edesky.cz/d/3133874


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tisová (Tachov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz