« Najít podobné dokumenty

Obec Bukovany (Olomouc) - Veřejná vyhláška_Rozhodnutí_prodloužení stavebního povolení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bukovany (Olomouc).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

rozhodnuti-prodlouzeni-mk-bukovany.pdf
Rozhodnutí - prodloužení platnosti SP a termínu dokončení,Bukovany MK K deštníku
<br> MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBORSTAVEBNÍ
<br> odděleni státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaísova 34/10,779 00 Olomouc
<br> Spisový znak — 280.13,skartační znak./skart.lhůta — M20
<br> Č.j.SMOL/180125/2019/OS/PK/Kra V Olomouci 08.07.2019 Spisová značka: S-SMOL/078984/2019/OS
<br> Uvádějte vždy v korespondenci
<br> Oprávněná úřední osoba pro vyřízení : lng.XXX XXXXXXXXXX,dveře č.X.XX Telefon: XXXXXXXXX
<br> E-mail: eva.kracmarova©olomouc.eu
<br> Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing.XXX XXXXXX
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> ROZHODNUTÍ
<br> Magistrát města Olomouce,odbor stavební,oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací vydal pro stavebníka Obec Bukovany,IČO: 00576263,Bukovany 57,779 00 Olomouc 9 dne 31.05.2017 pod č.j.SMOL/128722/2017/OS/PK/Kra stavební povolení na změnu dokončené stavby místní komunikace:
<br> „Bukovany - místní komunikace K deštníku“
<br> na pozemcích parc.č.9/1 v k.ú.Bukovany u Olomouce,obec Bukovany,ostatní plocha,parc.č.20 v k.ú.Bukovany u Olomouce,obec Bukovany,ostatní plocha,parc.č.103 v k.ú.Bukovany u Olomouce,obec Bukovany,trvalý travní porost,parc.č.111/1 v k.ú.Bukovany u Olomouce,obec Bukovany,ostatní plocha,parc.č.123 v k.ú.Bukovany u Olomouce,obec Bukovany,ostatní plocha,parc.č.125 v k.ú.Bukovany u Olomouce,obec Bukovany,ostatní plocha,parc.č.1262 v k.ú.Bukovany u Olomouce,obec Bukovany,ostatní plocha,parc.č.1266 v k.ú.Bukovany u Olomouce,obec Bukovany,ostatní plocha <.>
<br> Toto stavební povolení nabylo právní moci dne 04.07.2017 <.>
<br> Magistrát města Olomouce,odbor stavební,oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací,jako speciální stavební úřad (dále jen „speciální stavební úřad“) věcně a místně příslušný podle tj 15 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),tj 16 odst.1 aš 40 odst.4 písm.a) zákona č.13/1997 Sb <.>,o poz...

Načteno

edesky.cz/d/3131661

Meta

Veřejná vyhláška   Stavby   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bukovany (Olomouc)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz