« Najít podobné dokumenty

Městys Čestice - Zpráva o přezkumu hospodaření SOŠP 2018.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Čestice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o přezkumu hospodaření SOŠP 2018.pdf
W
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÝ KRAJ
<br> &
<br> ODBOR EKONOMICKÝ
<br> ODDĚLENÍ PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENÍ OBCI Sp.zn.: OEKO—PŘ 66410120181hakr stejnopis č.2
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hggpqgření & rok 2L018 dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Šumavského Podlesí,IČO 70659192
<br> URAD MĚSTYSE ČESTICE Č.j.S.<.> Přezkoumání bylo vykonáno na úřadu územního celku ve dnech: 7“ 9—0 \q plsovy znak 5.listopadu 2016 jako dílčí přezkoumání Došlo p 1 a —B 413- 1019 “Č“ “135 6.března 2019jako konečné přezkoumání Zpracovatel Počet 11 h i (.ř - n- ' J“)Ýfm [90101qu P D /1stupřííoh
<br> Přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí šumavského Podlesí za rok 2018 ve smyslu ustanovení 5 53 zákona č.128/2000 Sb.<.> o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb.<.> o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů,bylo zahájeno dne 30.10.2018 Krajským úřadem Jihočeského kraje doručením písemného oznámení <.>
<br> Přezkoumané období od 1.1.2018 do 31.12.2018 <.>
<br> Přezkoumání vykonali: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXX XXXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání podle X X XX.42012004 Sb.a s 4 a 5 6 zákona č.25512012 Sb.vydal Krajský úřad Jihočeského kraje pod č.66512018 OEKO-PŘ dne 20.7.2018 <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: XXXXX XXXXX - předseda Ing.XXXX XXXXXX - účetní
<br> U Zimního stadionu XXXXXX.XXX 76 České Budějovice.tel.: 386 720 111.fax: 386 359 084 e-podatelna: posta©kraj-jihocesky.cz.www.kraj—jihoceskya
<br> Stránka 1
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona (5.42012004 Sb.<.> posouzené podle hledisek uvedených Vš 3 tohoto zákona <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení 5 2 ...

Načteno

edesky.cz/d/3131136

Meta

Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Čestice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz